Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Tedrickande ger förändringar i generna hos kvinnor – men inte hos män. En studie vid Uppsala universitet visar att tedrickandet leder till epigenetiska förändringar i gener som är inblandade i cancer och östrogenmetabolism. Mer forskning behövs dock för att kunna säga om förändringarna påverkar hälsan positivt eller negativt.

Epigenetiska förändringar är kemiska modifieringar av DNA:t som slår av eller på våra gener. Idag vet vi att den miljö vi lever i samt de livsstilsval som vi gör, till exempel vilken mat vi äter, om vi röker samt exponering av kemikalier, kan leda till epigenetiska förändringar i vårt DNA. Tidigare studier har visat att både kaffe och te påverkar sjukdomsrisken hos individer genom att påverka tumörers tillväxt, minska inflammationer samt påverka östrogenmetabolismen.

Gäller inte kaffe
I den aktuella studien har forskare från Uppsala universitet, i samarbete med forskargrupper runt om i Europa, undersökt om kaffe- och tedrickande kan leda till epigenetiska förändringar. Resultaten visade att det uppstår ett antal epigenetiska förändringar hos kvinnor som dricker te, förändringar som man inte fann hos män. Många av de epigenetiska förändringarna återfanns i gener som är inblandade i cancer och östrogenmetabolism. Däremot kunde man inte se några epigenetiska förändringar hos individer som konsumerade kaffe.

– Tidigare studier har visat att tekonsumtion minskar östrogennivåer vilket antyder att det kan finnas en biologisk skillnad i hur kvinnor och män påverkas av ämnen i te. Kvinnor dricker också större mänger te jämfört med män vilket ökar våra möjligheter att hitta dessa förändringar hos kvinnor jämför med män, säger Weronica Ek, forskare vid institutionen för immunologi, genetik och patologi, som har lett studien.

Hälsoeffekter
Resultaten visar att komponenter i te skulle kunna påverka regleringen av cancergener och östrogenmetabolism genom epigenetiska förändringar av DNA:t. De visar dock inte om det är bra eller dåligt att dricka te och det behövs ytterligare forskning för att visa huruvida de förändringar som hittades i denna studie påverkar vår hälsa. Resultaten skulle kunna betyda att de hälsoeffekter som tedrickande påvisat i tidigare studier kan förmedlas via epigenetiska förändringar. Tidigare studier som har visat att ämnet catechin i te leder till epigentiska förändringar i odlade cancerceller, påvisar också att hälsoeffekter av te möjligen uppkommer via epigenetiska förändringar.

Resultaten är publicerade i den vetenskapliga tidskriften Human Molecular Genetics.

Kontakt:
Weronica Ek, tel: 070-3519004, e-post: weronica.ek@igp.uu.se

Weronica E. Ek et al (2017) Tea and coffee consumption in relation to DNA methylation in four European cohorts, Human Molecular Genetics, DOI: 10.1093/hmg/ddx194

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera