Tema

Språk kan inte hämtas från nätet utan formas i huvudet

Undervisning om skrivstrategier och regelbundna reflektioner omkring det egna skrivandet underlättar för eleverna att möta de utmaningar som skrivande på ett främmande språk innebär.

I en ny avhandling vid Umeå universitet undersöker Yvonne Knospe hur svenska gymnasieelever skriver på tyska, sitt andra främmande språk, och om deras skrivande kan förbättras genom undervisning i strategianvändning och genom reflektioner omkring lärandet.

Studien visar att texterna som produceras blir längre och är av högre kvalitet än de som skrivs av elever som inte deltar i sådana aktiviteter. Förutsättningen är dock att skrivande övas regelbundet i undervisningen.

– När elever skriver i språkklassrummet använder de sig flitigt av internetkällor om det är tillåtet. De hämtar ofta färdiga formuleringar som de kopierar in i sina texter. Studien ger ny kunskap om att dessa ständiga avbrott i skrivprocessen inte sällan påverkar textkvalitén negativt, säger Yvonne Knospe och fortsätter:

– Den visar dessutom att det krävs både en hög kompetens i det främmande språket och kunskap om sökstrategier för att på ett effektivt sätt utnyttja den hjälp som finns att hämta i online-ordböcker och andra internetkällor. Eleverna måste göras medvetna om att kritisk granskning av dessa är nödvändig och de måste träna på att använda sådana källor effektivt.

En annan aspekt som måste beaktas är att det andra främmande språket har en helt annan ställning än det första, dvs. engelskan, i den svenska skolan. Engelska lär sig eleverna från år 1 och dessutom möter de språket i medier och överallt ute i samhället.

Tyska lär de sig från år 6 och möter det endast i läromedlen och undervisningen. Eftersom eleverna jämför sin förmåga att uttrycka sig på tyska med vad de kan uttrycka på engelska får de en negativ uppfattning om sin kompetens i tyska, vilket påverkar deras självbild och motivation. Detta bör också diskuteras i klassrummet.

Avhandling:
Writing in a third language: a study of upper secondary students’ texts, writing processes and metacognition

Kontakt:
Yvonne Knospe, tel. 090-786 76 35, e-post: yvonne.knospe@umu.se

 

Läs också

Samspel på hög nivå vid klassrumsbaserad bedömning
14 november, 2017 | Karlstads universitet
De nationella proven i läsning brister i kvalitet
13 november, 2017 | Karlstads universitet
Förstår barn betoningar innan de själva kan betona?
13 november, 2017 | Stockholms universitet
Lockar tjejer till teknik med hästar
10 november, 2017 | RISE Research Institutes of Sweden

Vi finns där du är @forskningsnyhet

Språk kan inte hämtas från nätet utan formas i huvudet

 lästid ~ 2 min