Artikel från Mittuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Hur man än vänder sig så har man ändan bak. Lite så är det att hantera risk vid en storbank, visar en avhandling vid Mittuniversitetets Centrum för forskning om Ekonomiska Relationer, CER.

Bakom avhandlingen finns doktorand Alexander Rad, som i sin forskning har studerat hur anställda på olika organisatoriska nivåer vid svenska storbanker hanterar risk. Hans slutsatser från studierna på strategisk nivå är att toppchefer primärt hanterar risk genom att beakta hur olika kontrollsystem påverkar varandra och hur de kan kopplas till såväl affärsstrategier som hotbilder. De agerar också genom att förändra informationsflöden och ansvarsområden.

Får ofta kritik
– Paradoxen som framträder är att medan toppcheferna å ena sidan agerar på ett mångfacetterat sätt för att hantera risk, så beskylls de å andra sidan för att inte hantera risk. Vi behöver fler studier för att förstå hur bankchefer hanterar risk, säger Alexander Rad.

Studierna visar också att kredithandläggare hanterar risk genom att vara försiktiga och hålla sig till etablerade arbetssätt för kreditgivning oavsett typ av de företagslån som undersökts. Även på den operationella nivån framträder en paradox, menar han. För samtidigt som kredithandläggare styrs av riskhanteringsramverk som förespråkar enhetlig riskhantering, så beskylls de för att inte beakta kredittagares särart.

Omfattande datainsamling
Alexander Rads avhandling innehåller fem publicerade studier och bygger på en omfattande datainsamling motsvarande närmare 120 intervjuer med toppchefer, riskexperter och kredithandläggare samt en genomgång av rapporter och statistik. Tre av studierna avser strategisk nivå och två avser operationell nivå.

‪Den 5 juni försvarar doktorand Alexander Rad avhandlingen som har titeln Bank risk management: How do bank employees deal with risk at the strategic and operational levels? Utsedd fakultetsopponent är Anna-Karin Stockenstrand, docent vid Uppsala universitet.

Kontakt:
Alexander Rad,tel: 0736-160718, e-post: alexander.rad@miun.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera