Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

En ny analysteknik gör det möjligt att identifiera och mäta miljögifter som varit svåra att spåra med traditionella metoder. Nicole Riddell har i sin avhandling i kemi vid Örebro universitet visat att så kallad superkritisk vätskekromatografi är mycket användbar för att analysera långlivade organiska miljögifter.

– Mina resultat kan vara början på en utveckling av metoder som brett kan analysera prover från miljön, säger Nicole Riddell, som är knuten till forskningscentrum Människa-Teknik-Miljö, MTM, vid Örebro universitet. Hennes avhandling är ett konkret resultat av universitetets samarbete med Wellington Laboratories i Guelph i Kanada.

MTM:s inriktning är tillämpad forskning inom miljö och hållbar utveckling, i samarbetet med näringslivet, myndigheter, universitet och forskningsinstitut. Nicole Riddell har samtidigt med sitt avhandlingsarbete varit forskare hos Wellington Laboratories.

Nicole Riddell testar i sin avhandling om superkritisk vätskekromatografi effektivt kan användas för att separera och analyserar miljögifter. Och svaret visade sig bli ett ja.

Metoden prövades på en rad föroreningar som dioxin, klorföreningar som PCB och på ämnen som finns i tre olika typer av flamskyddsmedel, bland annat Dekloran Plus.

– Tekniken fungerar mycket bra för identifiera tekniska blandningar av vissa flamskyddsmedel i jämförelse med befintliga analysmetoder, säger Nicole Riddell.

Hennes studier visar också att även andra metoder för att separera ämnen kan dra nytta av resultaten i avhandlingen. Nicole Riddell kommer även i framtiden att samarbeta med MTM.

Avhandling:
“Packed Column Supercritical Fluid Chromatography: Applications in Environmental Chemistry”, Nicole Riddell, Örebro University

Kontakt:
Ingrid  Ericson Jogsten, tel 070-492 53 57, e-post:ingrid.ericson@oru.se,

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera