Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Snart kan bönders arbete gå hand i hand med automatiska funktioner, vilket kan minska vissa rutinuppgifter och därmed öka produktiviteten. Umeåforskaren I Yung visar positiva resultat från automatisering av frontlastare, speciellt elektrisk parallellföring – och vägningsfunktion.

En frontlastare är en lyftarm som monteras på en traktors främre del. Den används med olika slags påmonterade redskap, såsom en skopa eller en balgrip, för att utföra olika uppgifter.

Parallellföringsfunktionen kan hjälpa jordbrukare att bibehålla redskapets vinkel relativt markplanet medan lastaren manuellt lyfts eller sänks. Lösningen som I Yung föreslår har visat sig vara mer robust jämfört med en vanlig standardlösning inom jordbruksbranschen.

– Med hjälp av funktionen förväntas traktorföraren få lägre arbetsbelastning vilket kan leda till minskad stress, säger I Yung.

Ökad noggrannhet vid vägning
Vägningsfunktionen kan hjälpa jordbrukare att uppskatta vikten på nyttolasten i redskapet. Vägningsfunktionen som I Yung tagit fram resulterar i ökad noggrannhet och mindre känslighet för olika arbetsförhållanden än de flesta kommersiellt tillgängliga lösningarna i dag. Med synen på frontlastaren som ett robotiksystem är gravitationsmomentet och friktionen de viktigaste komponenterna för att uppnå den höga noggrannheten.

– En viktig applikation för vägningsfunktionen inom jordbruket är boskapsskötseln. En noggrann utfodring har en avgörande inverkan på dess produktivitet.

Förutom de automatiserade funktionerna resulterar I Yungs avhandling också i en matematisk beskrivning av en frontlastare. Med en realistisk modell kan fler förbättringsförslag undersökas på kortare tid i jämförelse med att prova ut dem direkt på det fysiska systemet.

I Yung har utfört sina doktorandstudier i samarbete med Ålö AB.

I Yung kommer från Jakarta i Indonesien. Hon har en kandidatexamen i elektronik från Universitas Indonesia, och en Masterexamen i robotik från Ecole Centrale de Nantes, Frankrike och Universita degli Studi di Genova, Italy.

Om disputationen: Fredagen den 26 maj försvarar I Yung, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik vid Umeå universitet, sin avhandling med titeln: Automation of Front-End Loaders: electronic self leveling and payload estimation. Svensk titel: Automatisering av frontlastare: elektrisk parallellföring och vägningsfunktion.

Disputationen äger rum kl 13.00 i N420, 4 tr, Naturvetarhuset, Umeå universitet.Fakultetsopponent är Professor Heikki Handroos, Institutionen för maskinteknik, Villmanstrands Tekniska Universitet, Villmanstrands, Finland.

Kontakt: I Yung, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik. Telefon: 076-723 65 79. E-post: i.yung.ong@umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera