Artikel från VTI

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Elfordon av olika slag är en del av trafiken idag och de ökar stadigt. Tekniken innebär nya faktorer att ta hänsyn till vid en räddningsoperation, exempelvis hur man undviker risken för elchocker. Kunskap om säker hantering av elfordon är extra viktig vid en olycka.

Eftersom miljöfrågorna sätter dagordningen och inte säkerhetsfrågorna, kan mindre miljörisker eventuellt bli större säkerhetsrisker.

I en artikel i European Transport Research Review presenterades nyligen en studie där forskare från VTI gjort djupintervjuer med räddningstjänsten och tjänstemän i tre kommuner i Sverige angående säkerhet vid olyckor med elfordon. Hur förberedda är räddningstjänst och kommuner om det händer en olycka?

– Resultaten visar att räddningspersonalen har liten erfarenhet när det gäller olyckor med elfordon och att de lär sig efter hand som de stöter på problemen, säger Christina Stave, forskare på VTI.

Behov av samlad säkerhetsinformation om elfordon
Riskerna är inte klarlagda och det behövs mer kunskap om hur man ska identifiera ett fordon som drivs helt eller delvis av el. Det behövs också lättillgänglig kunskap om hur man kopplar bort elen i olika typer av fordon vid en olycka utan att riskera säkerheten, oavsett om fordonet brinner, har hamnat i vatten eller krockat.

– För att kunna utföra säkra räddningsoperationer med elfordon är det av största vikt att information om nya fordon och fordonstyper finns tillgänglig för räddningstjänsten, säger Christina Stave.

Nivån av kunskap varierade mellan de olika räddningskårerna. De svarande var oklara över vem som har ansvaret för att sprida information om hur man handhar elfordon på ett säkert sätt.

Räddningstjänsten skulle behöva mer resurser för utbildning och träning för att hålla sig à jour med den tekniska utvecklingen och för att kunna vara proaktiva. Forskarna rekommenderar i artikeln att man på olika nivåer i samhället samarbetar för att ta ansvar för att introduktionen av elfordon blir säker och att säkerhetsinformation samlas in och sprids på ett systematiskt vis.

Studie:
A case study exploring firefighters’ and municipal officials’ preparedness for electrical vehicles

Kontakt:
Christina Stave
Telefon 031-750 26 01

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera