Artikel från VTI

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

För att färre ska dödas och skadas i trafiken behöver vi minska hastigheten på våra vägar. En årlig mätning i tätort visar på att många bilister fortfarande kör för fort. Värst är det på gator med 40 km/tim där endast hälften höll hastighetsgränsen.

2016 dog 270 personer i trafiken i Sverige under 2016, vilket är 11 fler än året innan. Det visar rapporten Hastigheter på kommunala gator i tätort, som Trafikverket släppt i samarbete med Transportstyrelsen och VTI. Den årliga rapporten analyserar trafiksäkerhetsutvecklingen i Sverige.

Sedan 2010 har den positiva trafiksäkerhetsutvecklingen stannat av. För att nå Nollvisionens mål om högst 220 omkomna år 2020, måste säkerheten höjas för bilister och oskyddade trafikanter.

Mål: 80 procent ska hålla hastigheten
Hastigheten är den faktor som har störst betydelse för hur allvarliga följder en trafikolycka får. För att uppnå Nollvisionens mål finns delmålet att minst 80 procent av all trafik ska ske inom gällande hastighetsgränser.

– För att nå målet är det framför allt hastighetsefterlevnaden på gator med lägre hastighetsbegränsning som behöver förbättras. Lyckas man minska hastigheterna i tätort finns det framför allt en potential i att minska antalet dödade och allvarligt skadade oskyddade trafikanter, säger Anna Vadeby, forskare på VTI.

För att följa utvecklingen har VTI, i samarbete med NTF, studerat förändringar av trafikanternas hastighetsval och hastighetsefterlevnad på det kommunala huvudvägnätet i tätort sedan 2012. Under 2016 genomfördes den fjärde uppföljande mätningen.

Hälften kör för fort på 40-vägar
Resultaten visar att 67 procent totalt av den studerade trafiken höll hastighets­gränsen. Hastighetsefterlevnaden var sämst på gator med hastighetsbegränsning 40 km/tim där bara 53 procent av trafiken höll hastighetsgränsen. Motsvarande siffror på övriga uppmätta hastighetsgränser var: 50 km/tim – 68 procent, 60 km/tim – 72 procent och 70 km/tim – 78 procent.

Om hastighetsmätningarna

Mätningarna genomfördes med radar av personal från NTF, Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, på 23 olika orter i Sverige under september månad 2016. På varje ort mättes hastigheten på tre olika mätplatser, sammanlagt genomfördes mätningar i 69 olika punkter och i varje punkt mättes hastigheten under en vecka. Mätning gjordes på sträckor inom det kommunala huvudväg­nätet med hastighetsgränser mellan 40 km/tim och 70 km/tim.

VTI rapport 921: Hastigheter på kommunala gator i tätort

Kontakt:
Anna Vadeby VTI: 013-20 42 34

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera