Artikel från VTI

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Nyss presenterade infrastrukturministern en nationell cykelstrategi för att få barn att cykla mer. Utvecklingen är nämligen den motsatta – andelen barn i gruppen 7–14 år som cyklar har på 20 år minskat från 24 procent till 15 procent. Forskare vid VTI har fått uppdraget att ta reda på varför.

– Det finns mycket tyckande i den här frågan, men är egentligen ingen som vet säkert varför det är som det är, varför barn och unga cyklar mera sällan, säger Ann Niska, forskningsledare på VTI.

Infrastrukturminister Anna Johansson presenterade 28 februari en nationell cykelstrategi för ökad och säker cykling. Bland annat ska fokus läggas på att öka cyklingen bland barn och unga. VTI har fått regeringsuppdraget att ta fram en kunskapssammanställning om orsakerna till att barn och unga cyklar i allt mindre omfattning.

Uppdraget ska genomföras under 2017 och Anna Niska är projektledare.

I augusti kommer projektet att hålla en workshop med andra forskare och inbjudna från myndigheter, kommuner, regioner, frivilligorganisationer, med flera. Workshopen inleds med en presentation av vad forskarna i projektet kommit fram till i en genomförd kunskapssammanställning. Därefter blir det en diskussion om orsaker och möjliga åtgärder för att uppnå ett ökat cyklande bland barn och unga.

– Utifrån den bilden kan vi förhoppningsvis identifiera möjliga åtgärder, vilket sedan kan leda till ett eller flera forskningsprojekt, säger Anna Niska.

Nationella cykelstrategi – den första i sitt slag

Det finns fem insatsområden i den nationella cykelstrategin för ökad och säker cykling:

1. Lyft cykeltrafikens roll i samhällsplaneringen
Regeringen vill bland annat uppmuntra cykelvänliga kommuner, och via så kallade stadsmiljöavtal ska det gå att få stöd för investeringar i anläggningar för cykeltrafik
2. Ökad fysisk aktivitet bland barn och unga
Regeringen vill förbättra förutsättningarna för ökad fysisk aktivitet bland barn och unga, och bedömer att nyanlända och andra grupper av utrikesfödda kan ha behov av att lära sig att cykla.
3. Cykelvägnätet ska hänga samman
Regeringen ser behov av att utveckla cykelvägnätet, och cykelvägnätet ska hänga samman lokalt och regionalt. Regeringen menar också att det bör utredas om det är möjligt att, under vissa förutsättningar, för samtliga fordonsslag medge undantag från reglerna om stopplikt vid röd signal när fordonet gör en högersväng.
4. Sänkt hastighet i tätorter
Det ska bli säkrare att cykla. Utformning och underhåll av infrastrukturen ska anpassas efter cyklisters behov. Underhåll har stor betydelse för säkerheten eftersom en stor del av de allvarliga cykelolyckorna beror på halka eller ojämnhet i vägbanan. Regeringen gav Trafikanalys ett uppdrag i september 2016 att utreda förutsättningarna för och konsekvenserna av en sänkt bashastighet i tätort, för att minska cykelolyckorna.
5. Mer cykelforskning
Cyklandets koppling till folkhälsa bör fortsatt vara ett prioriterat område för forskning. . Regeringen ser positivt på att effektsamband tas fram, uppdateras och sprids. Regeringen vill också se närmare på vilka behov det finns inom cykelforskningen, bland annat hur cykelforskningen kan samordnas på ett bättre sätt.

Kontakt: Anna Niska tel. 013-20 40 48

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera