Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Varje år får cirka 16000 patienter i Sverige en ny höftled. Infektioner och blodproppar hör till de komplikationer som kan uppstå, och även om det är ytterst sällsynt händer det också att patienter dör till följd av operationen. Ny forskning från Uppsala universitet visar hur man på ett träffsäkert sätt kan bedöma vilka patienter som är i riskzonen.

Att få en ny höftled inopererad innebär vissa risker och ett litet antal patienter riskerar att dö. Men vilka är de?

– Risken är mycket liten, men för de patienter och anhöriga som drabbas är risken betydelsefull, säger Anne Garland, ortoped på Visby lasarett och författare till avhandlingen.

Innan operation görs en noggrann bedömning av varje patient där risker vägs mot förväntade vinster. Om patienten har flera andra allvarliga sjukdomar kan riskerna vara så höga att man måste avstå från höftoperation.

Vilka kombinationer av riskfaktorer är värst?
Anne Garlands forskning går bland annat ut på att öka säkerheten i dessa bedömningar. Hon och hennes kollegor har undersökt vilken kombination av information som säkrast kan peka ut de patienter som löper högst risk att dö. Beräkningarna gäller patienter som opereras på grund av artros, vilket är majoriteten av dem som får ny höftled.

– Ofta i den här typen av värderingsinstrument handlar det inte om att ha många variabler, utan rätt kombination av ett litet antal, säger Anne Garland.

Flera komplicerade samsjuklighetsindex testades, men det var en enkel kombination av data som gav säkrast förutsägelser: ålder, kön, tidigare hjärtinfarkt, njursjukdom och ASA-grad, vilket är en bedömning av patientens hälsoläge inför nedsövning.

Riskvärderingsinstrument kan finnas om ett par år
Resultaten behöver bekräftas genom nya studier innan ett riskvärderingsinstrument kan konstrueras. I bästa fall kan det finnas en smidig applikation om ett par år. Genom att mata in viss information ska ortopeden då direkt få veta om det är säkert att operera patienten.

Redan nu finns ett instrument som beräknar hur stor nytta patienten kan få av operationen. Det instrumentet, liksom den nya avhandlingens resultat, bygger på data från Svenska Höftprotesregistret. I avhandlingen har även data från andra register med patientinformation använts. I Sverige finns unika möjligheter till forskning på stora patientunderlag tack vare välutvecklade register och personnummersystemet. Det är också möjligt att kombinera data från flera register.

Avhandlingen: Early Mortality After Total Hip Arthroplasty In Sweden, Anne Garland, 2017. Försvaras den 29 april 2017.

Kontakt: Anne Garland, tel: 070-770 56 04, e-post: anne.garland@surgsci.uu.seEarly Mortality After Total Hip Arthroplasty In Sweden, Anne Garland, 2017

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera