Tema

Byt en stund i soffan mot fysisk aktivitet

Det är inte tiden du sitter stilla utan mängden fysisk aktivitet som är det viktiga för att minska risken för äldre kvinnor att utveckla hjärt- och kärlsjukdomar. Det visar en ny Örebrostudie, som publiceras i PLOS ONE.

– Vi har undersökt kvinnor över 65 år eftersom de tillhör de minst aktiva grupperna i befolkningen, där samtidigt risken för hjärt- och kärlsjukdomar är hög, säger Fawzi Kadi, professor vid Örebro universitet.

Stillasittande är förknippat med hälsorisker som diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. Men Örebrostudien visar att det är den dagliga mängden av fysisk aktivitet som är avgörande för hälsan.

Uppmuntra till raskare fysisk aktivitet
– Studien visar hur viktigt det är att uppmuntra till mer fysisk aktivitet. Men då är det inte vardagslunk utan det måste vara minst en rask promenad eller annan fysisk aktivitet som kräver viss ansträngning, säger Andreas Nilsson, forskare vid Örebro universitet.

I Örebrostudien medverkade 120 äldre kvinnor. De genomgick en hälsoundersökning och sedan mättes deras fysiska aktivitet med rörelsemätare under en vecka.

Resultaten kan gälla fler grupper eftersom de går i linje med en sammanställning av tidigare forskning, en meta-analys, baserat på en miljon vuxna män och kvinnor som indikerat att fysisk aktivitet snarare än stillasittande påverkar risk för dödlighet.

– Vår studie pekar i samma riktning – att negativa hälsoeffekter av mycket stillasittande avtar med mängden fysisk aktivitet, säger Fawzi Kadi.

Det betyder att om en person joggar medan en annan bara gör lättare aktiviteter, då kommer den första ha en mindre risk att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar än den andra – oberoende av hur mycket de sitter stilla.

– Pauser i stillasittandet är självklart bra, men mer motion är bättre för hälsan, avslutar Andreas Nilsson.

Artikeln i PLOS ONE: Physical activity and not sedentary time per se influences on clustered metabolic risk in elderly community-dwelling women

För mer information:
Andreas Nilsson: 0760-463131, Andreas.Nilsson@oru.se
Fawzi Kadi: 0707-792051, fawzi.kadi@oru.se

Byt en stund i soffan mot fysisk aktivitet

 lästid ~ 1 min