Tema

Är egenföretagande en väg in på arbetsmarknaden?

Att starta eget företag kan vara ett sätt för flyktingar att försöka komma in på arbetsmarknaden. Nu ska forskare inom nationalekonomi vid Linnéuniversitetet undersöka på vilket sätt egenföretagande och entreprenörskap är effektiva vägar till integration av utrikesfödda på arbetsmarknaden.

Antalet flyktingar som har kommit till Sverige har ökat kraftigt de senaste åren. Många av dem har svårt att få jobb, huvudsakligen på grund av brist på relevant utbildning, kvalifikationer och sociala nätverk samt språkhinder och diskriminering. Ett sätt att undvika flera av dessa hinder kan vara att starta eget företag.

Professor Mats Hammarstedt är en av deltagarna i projektet kring integration och entreprenörskap som nu beviljas 3,8 miljoner kronor från Familjen Kamprads stiftelse, för projektet Integration of immigrants: the role of entrepreneurship and self-employment”.

Kartlägga hur väl det funkar
– Det finns en allmän tro att företagande är en väg in på arbetsmarknaden, men ingen har undersökt om det verkligen är så. Det ska vi ta reda på, genom att undersöka redan existerande data från Statistiska Centralbyrån, samt genom enkätundersökningar med utrikes födda. Vi vill dels studera hur egenföretagande och entreprenörskap kan vara sätt att komma in på arbetsmarknaden, men vi vill också studera hur det går för utrikes födda personer som startar företag, på sikt.

Syftet är att kartlägga hur egenföretagande, lönearbete och arbetslöshet hänger ihop. Forskargruppen ska också ta reda på de långsiktiga effekterna av konkurser och framgångsrikt entreprenörskap. De ska också ur ett integrationsperspektiv undersöka vilka branscher som utrikes födda startar sina företag, anställningsmönster och kundkretsar samt kartlägga geografiska skillnader. Detta för att belysa att integration på arbetsmarknaden är nödvändigt men kanske inte alltid tillräckligt för att bli integrerad i samhället.

Syftet är att forskningen i detta projekt ska vara direkt användbar när praktiska strategier för att få nyanlända flyktingar i arbete utformas. Projektet bedrivs i samverkan med ALMI Kronoberg.

Mer information:
Mats Hammarstedt, mats.hammarstedt@lnu.se, 073-061 91 94
Carina Sörgårn, kommunikatör, carina.sorgarn@lnu.se, 070-525 87 99

Projektet: ”Integration of immigrants: the role of entrepreneurship and self-employment” ska pågå 1 januari 2018 – 31 december 2020.

Är egenföretagande en väg in på arbetsmarknaden?

 lästid ~ 1 min