Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Färdiga fraser kan vara ett verktyg för eleverna att överbrygga sin brist på språkkunskaper, utveckla flytet i språket och leka med orden. Parvin Gheitasi har i en ny avhandling vid Umeå universitet undersökt hur fraser fungerar och används bland unga skolelever i deras muntliga språkutveckling.

Eleverna i studien visar hur oinspirerande och frustrerande det kan vara att finnas i en miljö där man inte kan kommunicera enkelt på grund av brist på ord och/eller en låg kunskapsnivå i hur ett språk fungerar. Ändå visar många av dem att man trots allt kan acceptera denna utmaning och gilla läget; lära sig något nytt och känna samhörighet.

– Eleverna visar på hur man genom att iaktta och plocka upp färdiga fraser från dem som kan ett språk bra, får hjälp med att verbalisera påståenden och lättare kunna säga saker korrekt och med bra flyt, säger Parvin Gheitasi och fortsätter:

Köper planeringstid
– De visar även på nyttan med att använda dessa färdiga fraser för att ”köpa planeringstid” i ett samtal, stärka sitt självförtroende och kunna delta i konversationer där man initialt annars skulle ha känt sig osäker på att yttra sig.

Användningen av dessa fraser påverkar inte bara elevernas relation med varandra utan även förhållandet till sina lärare; precis som skolkamrater kan lärare vara språkliga förebilder.

Studien visar även hur eleverna ibland använder de talande orden och språket som en rolig lek. Hur lek med språkljud hjälper en att minnas fraser lättare. Ett annat sätt att leka med språket påminner om att bygga med Legobitar.

– Man väljer en bit från högen och ersätter den med en annan med liknande form men kanske en annan färg. Genom att på det sättet avvika från de konventionella språkkonstruktionerna kan man öva sig i ett språk och samtidigt ha kul.

Variation i användningen av fraser
Vidare konstateras att även om alla elever i studien är användare av färdiga fraser, så är det stor variation mellan enskilda elever i deras metoder och avsikter. Vissa elever använder fraser för att utöka sin repertoar och förbättra sitt språk, medan andra använder dem i motsatt riktning. Till exempel genom att använda frasen ”jag vet inte” för att slippa vidare konversation som i sin tur hade kunnat vara utvecklande.

– Vissa av eleverna var konservativa och höll sig till sina uppsättningar av fraser medan andra lekte med språkets normer och lät språkövningar bli till en rolig lek. Sammanfattningsvis verkar det som att de enskilda elevernas olika personligheter, behov och/eller begränsningar kan tjäna som förklaring till hur färdiga fraser tillämpas i olika sammanhang.

Avhandlingen: Say It Fast, Fluent and Flawless: formulaicity in the oral language production of young foreign language learners

Kontakt:
Parvin Gheitasi, parvin.gheitasi@umu.se, tel. 090-786 58 64

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera