Tema

Svår psoriasis drabbar främst män

Män drabbas oftare än kvinnor av svår psoriasis, visar en studie med 5438 svenska psoriasispatienter.
– De här resultaten visar på behovet av ett genusperspektiv vid behandling av svår psoriasis och dess samsjuklighet, säger Marcus Schmitt-Egenolf, forskare vid Umeå universitet.

Män är överrepresenterade i patientregister för psoriasis och att de får mer psoriasisbehandling än kvinnor. Forskare har länge misstänkt att den vanliga hudsjukdomen i större utsträckning drabbar män. Den nya studien gjord av forskare vid Umeå universitet och Karolinska institutet, visar att kvinnor har en statistiskt säkerställd lägre andel svår psoriasis jämfört med män.

– Den tydliga könsskillnaden som vi vet finns när det gäller användning av psoriasisvård kan delvis förklaras med att män oftare lider av svår psoriasis, säger Marcus Schmitt-Egenolf, som är forskare vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin och sisteförfattare av artikeln.

Alla åldrar och kroppsdelar – förutom huvudet
Studien av könsskillnader för svår psoriasis är baserad på det svenska kvalitetsregistret för systembehandling av psoriasis, PsoReg. Hälsodata i registret innehåller bland annat information om patienters svårighetsgrad av sjukdomen, mätt med standardmetoden PASI (Psoriasis Area & Severity Index).

Forskarnas analys visade att kvinnorna i studien hade ett signifikant (p<0,001) lägre medianvärde av PASI i jämförelse med männen (5,5 för kvinnor respektive 7,3 för män). Att män oftare har svår psoriasis var konsekvent i resultaten för alla åldrar och på alla kroppsdelar förutom huvud.

– De här resultaten visar på behovet av ett genusperspektiv vid behandling av svår psoriasis och dess samsjuklighet, såsom kardiovaskulära sjukdomar och det så kallade metabola syndromet, säger Marcus Schmitt-Egenolf.

Jämlik användning av läkemedel
Forskarna poängterar att det i studien inte fanns några märkbara skillnader vad gäller kvinnors och mäns användning av psoriasisläkemedel innan registrering i PsoReg som skulle kunna förklara den observerade könsskillnaden. Resultaten kan däremot enligt forskarna delvis förklara den välkända manliga dominansen i statistiken över systembehandlingar för psoriasis.

– I över 70 år har psoriasisforskare spekulerat att kvinnor mer sällan drabbas av svår psoriasis i jämförelse med män. Vår studie är den första som undersökt könsskillnader i psoriasis med hjälp av PASI värden, vilket är det etablerade måttet för sjukdomens svårighetsgrad.

– Vi har dessutom noggrant undersökt distinkta delar av PASI värdena. Med resultaten kan vi nu verifiera den här tesen i en nationell befolkning. Men mer forskning behövs för att bekräfta detta i andra befolkningar, säger Marcus Schmitt-Egenolf.

Autoimmun sjukdom

Psoriasis är en vanlig autoimmun hudsjukdom som drabbar ungefär tre procent av Sveriges befolkning. Måttlig till svår psoriasis är associerad med en högre risk för kardiovaskulära sjukdomar och metabola syndromet, beroende på svårighetsgrad av psoriasis. Svår psoriasis särskiljer sig från de flesta andra autoimmuna sjukdomar såsom systemisk lupus erythematosus (SLE), multipel skleros (MS) och rheumatoid artrit (RA), där förekomsten är vanligare hos kvinnor än hos män.

Artikeln: Severity of Psoriasis Differs Between Men and Women: A Study of the Clinical Outcome Measure Psoriasis Area and Severity Index (PASI) in 5438 Swedish Register Patients, American Journal of Clinical Dermatology. Författare: David Hägg, Anders Sundström, Marie Eriksson och Marcus Schmitt-Egenolf. DOI: 10.1007/s40257-017-0274-0.

Kontakt: Marcus Schmitt-Egenolf, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet Telefon: 090-785 2875
E-post: marcus.schmitt-egenolf@umu.se

Svår psoriasis drabbar främst män

 lästid ~ 2 min