Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Användningen av hushållsel minskar med över 30 procent när de boende måste betala för sin egen förbrukning, visar en studie som omfattar runt 1800 hyreslägenheter. En femtedel av hyresgästerna svarade för hela två tredjedelar av den minskade elförbrukningen – samma hushåll använde betydligt mer el än övriga hyresgäster när de inte behövde betala för sin egen användning.

Studien är baserad ett så kallat naturligt experiment som omfattar cirka 1800 lägenheter och som genomfördes av ett privat bostadsföretag under 2011 och 2012. I ett av företagets bostadsområden fanns elmätare installerade i varje lägenhet (2011) och hyresgästerna betalade för sin egen användning.

I ett annat men snarlikt bostadsområde ingick obegränsat med el i hyran, men där fick hyresgästerna istället betala högre hyra så att hyresvärden kunde täcka elkostnaderna. Genom att jämföra hur elförbrukningen utvecklades i de två områdena från 2006 till 2015 kom forskarna fram till fyra intressanta resultat.

1. Elförbrukningen, sett över hela bostadsområdet, sjönk med cirka 25 procent som en konsekvens av att hyresgästerna fick betala för sin egen elkonsumtion. Men i den beräkningen ingår även el för exempelvis trapphus, tvättstugor och utebelysning, det vill säga sådant som de boende inte själva kan påverka. Sett bara till den del av elen som används i lägenheterna minskade användningen med 36 procent.
2. Elförbrukningen började sjunka redan när mätarna installerades. Strax efter att de boende själva börjat betala för el hade elanvändningen i hela området sjunkit med 22 procent. Under de följande tre åren syntes inga tecken på att elanvändningen skulle ha börjat stiga igen. Snarare verkar det som att den fortsatt sjunka.
3. Det är framförallt under vintermånaderna som elanvändningen minskar. Detta kan ses som särskilt positivt eftersom det är då som elanvändningen är som störst och kostnaden för att producera el är som högst.
4. Det visade sig att 20 procent av hyresgästerna svarade för hela två tredjedelar av den minskade elförbrukningen. Dessa 20 procent använde betydligt mer el än övriga hyresgäster när de inte behövde betala för sin egen användning. När de själva fick betala sänkte de sin elanvändning till samma nivå som övriga boende. Kostnaderna för elanvändningen blev alltså mer rättvist fördelade efter att var och en fick betala för sin egen elanvändning.

Studien visar att elanvändningen i bostäder kan minskas rejält genom att övergå från att obegränsat med el ingår i hyran till att låta var och en betala för sin egen användning. Forskarna slår också fast att det i ofta är samhällsekonomiskt lönsamt att installera elmätare i lägenheter för att kunna debitera hyresgästerna direkt för elanvändning. Det är dock inte alltid lönsamt för den enskilde hyresvärden att göra en sådan investering, varför offentliga subventioner kan vara motiverade. I jämförelse med andra åtgärder för att minska utsläpp av växthusgaser framstår individuell mätning och debitering av el som mycket kostnadseffektiv.

Artikel i PNAS: Consequences of a price incentive on free riding and electric energy consumption. Mikael Elinder, Sebastian Escobar, Ingel Petré.

Kontakt: Mikael Elinder, tel: 0707-690976, epost: mikael.elinder@nek.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera