Tema

Elevers mätningar gav svar om temperaturskillnaden mellan luft och vatten

Nästan 3500 skolelever har med sina mätningar och prover bidragit till en forskningsstudie om insjöar och global uppvärmning som nu publiceras i vetenskaplig tidskrift. Resultaten visar att vattentemperaturerna generellt håller sig låga trots att luften blir varmare, vilket bidrar till att dämpa utflödet av växthusgaser.

Hur ofta är vatten varmare än luften? Denna fråga ställde sig Gesa Weyhenmeyer, professor i akvatisk biogeokemi vid Uppsala universitet när hon analyserade tusentals mätningar som högstadieelever från 66 olika skolor i Sverige hade gjort under sensommaren och hösten 2016.

– Studien är ett utmärkt exempel hur medborgarforskning verkligen kan bli en vinn-vinn situation – eleverna lärde sig mycket om olika naturvetenskapliga ämnen samtidigt som forskare fick unika och mycket värdefulla data, säger Gesa Weyhenmeyer.

Beydelse för gasutbytet
Frågan om temperaturskillnaden mellan luft och vatten är viktig eftersom den har stor betydelse för gasutbytet mellan inlandsvatten och atmosfären. Inlandsvatten innehåller stora mängder växthusgaser och årligen släpps nästan lika mycket koldioxid ut som världshaven kan ta upp under ett år. Är vattnet varmare än luften så förstärks utflödet av växthusgaser från inlandsvatten till atmosfären medan den dämpas när vattnet förblir kallare än luften.

Elevernas mätningar visar att vattnet allt oftare förblir betydligt kallare än luften, som värms av den pågående globala uppvärmningen. Att temperaturskillnaden mellan luft- och vatten blir allt större och att den är linjärt relaterad till lufttemperaturökningen var oväntat för forskarna. En jämförelse med automatiska luft- och vattentemperaturmätningar i 14 sjöar fördelade över hela jorden bekräftade elevernas resultat.

– Resultaten är högst relevanta för FN:s klimatpanel. De visar på en potentiell dämpning av klimatförändringarna där utflödet av växthusgaser från naturliga vatten kan bli mindre, förutsatt att gaskoncentrationerna i vattnet inte ökar och faktorer så som vindhastighet inte förändras, säger Gesa Weyhenmeyer.

Mätningarna är ett resultat av projektet Brunt vatten som utfördes med hjälp av vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap vid Uppsala universitet under 2016. Nästan 3500 högstadieelever från hela Sverige gav sig ut i naturen för att ta vattenprover och mäta luft- och vattentemperatur.

Läs mer om projektet Brunt vatten.

Kontakt: Gesa Weyhenmeyer, tel: 018-471 2711, e-post: Gesa.Weyhenmeyer@ebc.uu.se

Studien: Weyhenmeyer et al (2017) Citizen science shows systematic changes in the temperature difference between air and inland waters with global warming, Scientific Reports

Elevers mätningar gav svar om temperaturskillnaden mellan luft och vatten

 lästid ~ 2 min