Artikel från Högskolan i Borås

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Distriktssköterskorna spenderar mycket tid i trafiken, på väg till nästa äldreboende eller till nästa hem, och telefonen ringer ofta. En stor del av arbetstiden består av råd och stöd per telefon utanför kontoret.
– Kommunerna som arbetsgivare behöver se till att det finns säkra tekniska lösningar för detta, menar forskare vid Högskolan i Borås.

Karin Josefsson, docent, och Lise-Lotte Jonasson, universitetslektor vid Högskolan i Borås, har studerat distriktssköterskors arbete i kommunal hemsjukvård under kvällar och helger. Resultaten visar att en stor del av arbetstiden består av råd och stöd per telefon utanför kontoret. Exempelvis från bilen.

Föremål för studien är distriktssköterskor i Västra Götaland som är ansvariga för hemsjukvård under jourtid. Deras arbete går då bland annat ut på att ge telefonrådgivning till de äldre och deras anhöriga samt till vård- och omsorgspersonal som arbetar på äldreboenden eller hemma hos äldre. Dessutom vårdar distriktssköterskorna dem som är i behov av mer avancerad vård.

Mobilen med i bilen
Distriktssköterskorna spenderar mycket tid i trafiken, på väg till nästa äldreboende eller till nästa hem, och telefonen ringer ofta.

– Kommunerna som arbetsgivare behöver se till att det finns säkra tekniska lösningar för detta. Studien visar att distriktssköterskorna själva ser ett behov av en specialanpassad mobil med smidig tillgång till exempelvis FASS, GPS och patientjournaler, men så ser det inte ut idag, säger Karin Josefsson och får medhåll av forskarkollegan Lise-Lotte Jonasson.

– Det är viktigt att framhålla att distriktssköterskorna inte gör något fel, tvärtom är de oerhört kompetenta och har goda förutsättningar att klara av vårdmöten per telefon. Men det borde inte enbart vara upp till distriktssköterskorna själva om de ska svara i telefon när de kör bil eller inte, det är arbetsgivaren som behöver föra en diskussion om riktlinjer, säger hon.

Tillgänglighet versus närvaro
I studien finns också exempel på när det ringer i mobilen då distriktssköterskan befinner sig hemma hos en äldre person. Det etiska dilemmat är då huruvida han eller hon ska gå undan och ta samtalet, eller ägna full uppmärksamhet åt den person som vårdas där och då.

– Studien visar att det är viktigt för distriktssköterskorna att vara tillgängliga, men kommunerna behöver se till att tillgängligheten inte prioriteras framför patient- eller trafiksäkerhet, säger Lise-Lotte Jonasson.

– Med utgångspunkt från studien vill vi uppmana till en etisk diskussion om hur distriktssköterskor bör agera i olika situationer, säger Karin Josefsson.

Kontakt: Jonasson, L-L., Holgersson, A., Nytomt, M., & Josefsson, K. (2016). Preconditions for district nurses’ telephone counselling at call-time in municipal home care: an observational study. Nordic Journal of Nursing Research, 07/2016; doi:10.1177/2057158516658810

Forskningsprojektet är en del av forskargruppen Äldreforskning

Kontakt: Karin Josefsson,033-435 4718, karin.josefsson@hb.se och Lise-Lotte Jonasson, 033-435 4797, lise-lotte.jonasson@hb.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera