Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Det lönar sig att arbeta aktivt med att förbättra mat- och måltidsomhändertagandet av de äldre. Dietist-ledd handledning för personal på äldreboenden resulterade i en bättre måltidssituation, bland annat avseende dukning, servering, ljudnivå och social interaktion. Det visar en ny avhandling från Uppsala universitet.

I ett mat- och måltidsprojekt genomfört på åtta äldreboenden visade sig ett års handledning av personalen vara mer effektivt jämfört med mer traditionella utbildningsinsatser för att förbättra måltidsmiljön och ge förutsättningar för personalen att jobba med förändring.

Under det ett-åriga projektet träffade en erfaren dietist en utvald mindre personalgrupp en gång per månad. Vid dessa tillfällen gavs gruppen tillfälle att reflektera över och diskutera hur man jobbade med mat, måltid och nutrition. Upprepade observationsstudier visade att måltidsmiljön förbättrades i flera aspekter, såsom anpassad och tilltalande dukning, erbjudande av måltidsdryck, servering av måltiden, sociala kontakter mellan personal och de äldre samt mindre störande ljud från köket.

Enkätundersökningar visade att personalen också upplevde att de hade bättre förutsättningar för förändringsarbete avseende mer positiva attityder, en tydligare ansvarsfördelning för mat och måltider samt resurser i form av tid, stöd från ledarskap och verktyg.

Fördröjd nedgång av minnesförmågan
– Vi kunde se en fördröjd nedgång av minnesförmågan hos de äldre på de äldreboenden där personalen fått ett års handledning. Möjligen kan det förklaras av en mer stimulerande måltidsmiljö och det ökade samspelet mellan personal och de äldre, säger avhandlingens författare Johanna Törmä, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet.

Avhandlingen visar också att undernäring fortfarande är vanligt på äldreboenden. En tredjedel (30 procent) av de boende bedömdes som undernärda och två tredjedelar (63 procent) som i risk för undernäring. Undernäring var starkt kopplat till försämrad funktionsförmåga, minnesförmåga och ökad dödlighet. Samtidigt observerades en möjlig förbättring jämfört med 1996, eftersom andelen undernärda visade sig vara var mindre vid den aktuella undersökningen som genomfördes år 2010.

Resultaten understryker betydelsen av att aktivt arbeta med att förbättra mat- och måltidsomhändertagandet av de äldre.

För mer information:
Johanna Törmä, tel: 018-611 7967, 070-2772626, e-post: johanna.torma@pubcare.uu.se

Avhandlingen: Implementation strategies for nutritional guidelines in nursing homes. Effects on care staff and residents. Johanna Törmä (2017) Klinisk nutrition och metabolism, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera