Tema

Integrerad IKT kan ge fler tillgång till universitetsutbildning

Genom att integrera informations- och kommunikationsteknik, IKT, med undervisning på campus, kan studenter med tids- och rumshinder delta samtidigt som tillgången breddas till högre utbildning utanför universitetsorterna. Det menar Anders Norberg i en ny avhandling vid Umeå universitet.

– Med alternativa perspektiv på IKT i utbildning kan man komma förbi motsättningen mellan campusbaserad utbildning och distansutbildning. Studenten lär sig ändå där hen befinner sig, men kan ha olika möjlighet till kommunikation. IKT kan användas för att variera tid och plats på många fler sätt än vad vi vanligen föreställer oss, säger Anders Norberg.

Det engelska begreppet BL,”blended learning”, som används också i Sverige, är i sig ganska vagt och kan tolkas väldigt olika. Den oklarheten också kan vara en tillgång; där det inte finns något facit vågar lärare och studenter experimentera med IKT på egen hand, menar Anders Norberg.

Inkluderande utbildning för dem med tids- och rumshinder
– Det finns i den sociala lärandeprocessen ett spänningsfält mellan det synkrona, det vi gör samtidigt, och det asynkrona, där studenten själv väljer tid och plats, säger Anders Norberg. Detta perspektiv ger möjligheter att med hjälp av IKT göra en kurs mer eller mindre inkluderande i tid och rum.

Utifrån en tids- och processmodell för BL har två kurser designats, genomförts och utvärderats, en på ett lärcentrum och en i ett distansförsök med tekniskt basår. Resultaten har sedan utvärderas med kvalitativa metoder.

Undersökningarna utmynnar i en frågeställning om det skulle gå att nedprioritera plats- och teknikperspektiven på IKT i utbildning. Istället skulle man diskutera hur tillgängliga utbildningar kan utformas så att de inkluderar både campusstudenter och studenter med andra tids- och rumshinder. De kan ofta delta i samma lärprocess, där platser inte är utgångspunkter utan hjälpmedel, på liknande sätt som böcker, videokonferens och digitala lärplattformar.

– Tid, plats, teknik och lärande går att kombinera på många sätt för olika syften, men mer forskning och systematiskt utvecklingsarbete måste givetvis till, säger Anders Norberg.

Anders Norberg har länge arbetat med frågor om att göra högre utbildning mer tillgänglig. Han är verksam vid Campus Skellefteå.

Avhandlingen: Anders Norberg, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap vid Umeå universitet, försvarar torsdag 16 februari sin avhandling med den svenska titeln: Från blended learning till lärande onlife” (Engelsk titel: From blended learning to learning onlife) Fakultetsopponent: Prof. Pavel Zgaga, Centre for Educational Policy Studies, Ljubljana universitet. Disputationen hålls på engelska. Naturvetarhuset N320, Umeå universitet, kl. 10.00-12.

Kontakt: Anders Norberg, Mobil: 070-397 07 38 E-post: anders.norberg@umu.se

Integrerad IKT kan ge fler tillgång till universitetsutbildning

 lästid ~ 2 min