Tema

Vilken nytta ger kommunikativt ledarskap egentligen?

Hur skapar ett kommunikativt ledarskap värde i organisationer? Vad är värdet av att utveckla ledare i kommunikativt ledarskap? Det ska ett nytt forskningsprojekt vid Mittuniversitetet ta reda på. Projektet kommer att analysera utvecklingen i två större organisationer, Sandvik Machining Solutions och Volvo Group.

Tidigare forskning visar att en kommunikativ ledare ofta uppfattas som öppen och engagerad, och kan sägas vara en som motiverar medarbetare genom dialog, och som aktivt delar med sig samt söker återkoppling, och praktiserar ett beslutsfattande där medarbetarna är delaktiga.

Organisationer som tar till sig och använder metoder för att främja ett kommunikativt ledarskap vill skapa effektiva organisationer, organisationsförändringar och sunda arbetsmiljöer genom att engagera och motivera de anställda. Värdet av ett kommunikativt ledarskap är dock inte undersökt i någon större omfattning och behöver undersökas mer noggrant för att förstå vilka processer som leder till ökad nytta.

– Syftet med projektet är att utveckla en modell för ledarutveckling i kommunikativt ledarskap som baserar sig på forskningsresultat och företagens behov. Modellen ska också kunna anpassas till en mängd olika sammanhang, säger Catrin Johansson, professor vid Mittuniversitetets forskningscentrum DEMICOM.

Projektet tar bland annat upp:
* hur beteenden och principer för kommunikativt ledarskap anpassas, genomförs och utbildas i de deltagande företagens organisationer
* vilka resultatet som kan nås av program för utveckling av kommunikativt ledarskap
* vad som kännetecknar ett effektivt program för utveckling av kommunikativt ledarskap
* vilka värden som skapas i organisationer genom att utveckla det kommunikativa ledarskapet.

Projektet utgår från en kunskapsplattform som bygger på tidigare forskningsresultat och slutsatser från flera andra studier inom området kommunikativt ledarskap som genomförts vid DEMICOM. KK-stiftelsen har beviljat medel till projektet.

Läs mer om projektet: ”Värdet av ledarutveckling i kommunikativt ledarskap” här.

Kontakt:
Catrin Johansson, professor, DEMICOM, 010-142 88 04, e-post: catrin.johansson@miun.se

Vilken nytta ger kommunikativt ledarskap egentligen?

 lästid ~ 1 min