Artikel från Högskolan i Skövde

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Även i låginkomstländer som Nepal är hjärt-kärlsjukdomar numera en av de vanligaste dödsorsakerna. Trenden visar en ökning av riskfaktorer och en begränsad kunskap hos befolkningen kring dessa sjukdomar. Nu ska en tvärvetenskaplig forskargrupp av nepalesiska och svenska forskare bygga ett nätverk för forskning kring hjärt- kärlsjukdom i Nepal. 

– Det här är ett högaktuellt forskningsområde som relaterar till samhälls- och livsstilsförändringar. Många låg- och medelinkomstländer genomgår idag stora förändringar i sina samhällsstrukturer på ländernas väg mot att bli allt mer industrialiserade, berättar projektledaren Alexandra Krettek, professor i folkhälsovetenskap vid Institutionen för hälsa och lärande på Högskolan i Skövde.

Ändrad livsstil ger hälsorisker
I projektet, som heter ”En intervention för att gynna hjärt-kärlhälsa riktad mot mödrar – en plattform för kapacitetsbyggande genom en forskningslänk mellan Sverige och Nepal”, ingår också Alexandras forskarkollega, professor Sakari Suominen, och bibliotekschefen Janet Wamby, båda från Högskolan i Skövde. Medverkar i projektet gör också Gabriele Eiben från Göteborgs universitet samt forskare från flera universitet i Nepal.

– Människor flyttar i hög grad från landsbygden till storstäderna för att söka arbete och bättre levnadsvillkor, så är fallet även i Nepal. Detta kan leda till en ändrad livsstil, med mer stillasittande liv och en kost som innehåller ökad mängd socker och fett. Dessa livsstilsförändringar leder till att sjukdomar som hjärt-kärlsjukdomar ökar. Vår forskning har hittills visat en ökning av riskfaktorer och en begränsad kunskap hos befolkningen vad gäller dessa sjukdomar, säger Alexandra Krettek.

Mammorna är nyckelpersoner för barnens framtida hälsa
Grunden för hjärt-kärlsjukdomar läggs i tidig ålder och dessa sjukdomar behöver många år för att utvecklas och bli synliga. Även barn är därmed i riskzonen och föräldrarna får en viktig roll. Att via föräldrarna stödja barnen i en hälsosam livsstil är ett första steg att främja hälsa och därmed förhindra ohälsa i form av framtida hjärt-kärlsjukdomar.

– I det nepalesiska samhället är mammorna ansvariga för familjens kosthållning och sina barns vardag. Därför har vi valt att fokusera på mammorna. Vi vill stödja forskningsinitiativ som handlar om att utveckla, genomföra och utvärdera hur effektiv en hälsoutbildningsinsats för hjärt-kärl hälsa och fysisk aktivitet är. Denna kommer att vara riktad till mödrar med barn i åldrarna ett till sju år.

Om studien
Forskarna kommer också att stödja och stärka kapaciteten i både forskning och forskarutbildning i Nepal genom utbyte av lärare/forskare, studenter och bibliotekspersonal genom att etablera ett forskningsnätverk i Nepal som använder hjärt-kärlsjukdom som forskningsplattform. Vetenskapsrådet finansierar projektet, som löper på tre år, med 1,2 miljoner kronor.

– Trots stora kulturella och ekonomiska skillnader mellan länderna kan möjliga positiva resultat med viss försiktighet även överföras till Sverige, exempelvis till olika migrantgrupper och hälsoutbildningen kan därmed utprovas även här, säger Alexandra Krettek.

Kontakt:
Professor Alexandra Krettek, professor i folkhälsovetenskap
Institutionen för hälsa och lärande
Högskolan i Skövde
Tel/mobil: 0500-44 84 07
E-post: alexandra.krettek@his.se

Medverkande forskare:
Sakari Suominen, professor i folkhälsovetenskap, Högskolan i Skövde
Janet Wamby, bibliotekschef, Högskolan i Skövde
Doktor Gabriele Eiben, Institutionen för medicin, Göteborgs universitet
Docent Abhinav Vaidya, Kathmandu Medical College, Nepal
Professor Madhusudan Subedi, Tribhuvan University, Nepal

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera