Artikel från Linnéuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

De tjänstemän som arbetar vid Europas gränser i Östersjöområdet samverkar för ett gemensamt mål – att bekämpa gränsöverskridande kriminalitet. Det visar nya resultat som bygger på fältarbete, dokument samt intervjuer med underrättelse och operativ personal från myndigheter i flera länder.

Studien fokuserar på hur tjänstemän inom olika myndigheter i gränsländerna runt Östersjön samarbetar vid gränsbevakning. Undersökningen fokuserar på det dagliga arbetet och hanteringen av problem vid gränsbevakning med hänsyn till tjänstemännens sociala och kulturella bakgrunder.

Ibland försvåras samarbetet av byråkratiska problem. Men trots det tyder resultaten på att det finns ett tydligt samarbete i det dagliga arbetet. Detta tros vara på grund av en gemensam förståelse för syftet och målet att tillsammans bekämpa kriminalitet och skapa ett säkrare Europa.

Artikeln är en del av resultaten från projektet ”Turnstone”, som är en undersökning av samarbetet mellan gränspolis och kustbevakning i Östersjöområdet, Goran Basic tillsammans med Sophia Yakhlef och Malin Åkerström från Lunds universitet.

Projektet är finansierat av Europeiska kommissionen. Syftet med projektet är att utifrån empiriska material (fältobservationer, fotografier, intervjuer och dokument) kartlägga och analysera hur personalen inom de olika gränsmyndigheterna upplever, tolkar, och definierar de organisatoriska, kulturella, historiska och rättsliga skillnader mellan gränsmyndigheter. Dessutom är syftet att kartlägga och analysera hur resenärer upplever, tolkar, och definierar fri rörlighet i regionen i förhållande till gränsmyndigheter.

Kontakt: Goran Basic 0470-70 89 59, goran.basic@lnu.se. Tove Nordén, kommunikatör, 070-367 14 53

Kontakt: Yakhlef, S., Basic, G., Åkerström, M. (2016). Policing Migration: Described and Observed Cooperation Experiences of Police and Border Guards in the Baltic Sea Area. Journal of Applied Security Research, Vol. 12, no 1, 117-140 p.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera