Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Man bör vara försiktig med att förenkla vid användandet av flernivåanalys av internationella kunskapsmätningar. Det visar Inga Laukaityte, som undersökt skolans internationella kunskapsmätningar en ny avhandling vid Umeå universitet.

– Vanliga förenklingar av de statistiska analyserna kan ge dramatiskt olika utfall och därmed påverka slutsatserna i en studie. Det bör man vara medveten om, säger Inga Laukaityte.

De internationella kunskapsmätningarna Timss och Pisa är mycket komplexa i sina designer. Men många forskare som arbetar med dem är inte statistiker och använder därför förenklingar när de analyserar data från mätningarna.

Hittat nya samband
Med specifik programvara för analys av data i flera nivåer samt genom att använda vissa korrigeringar kan man istället få ut helt andra uppgifter ur de internationella kunskapsmätningarna. Inga Laukaityte har även studerat de nordiska ländernas Pisa-resultat från 2003 – 2012. Genom att gruppera resultaten utifrån tre skolprestationsnivåer, låg-, medel och högpresterande skolor och undersöka bland annat socioekonomiska faktorer, har hon fått fram nya samband.

Exempelvis har hög andel inrikes födda föräldrar i Sverige ett positivt samband med goda prestationer i kunskapsmätningarna, men det gäller bara på skolor som är lågpresterande. På medel- och högpresterande skolor har tvärtom hög andel inhemskt födda föräldrar ett negativt samband med skolprestationerna.

Förtjänar mer forskning
En positiv inställning till matematik verkar faktiskt inte vara någon större fördel för studieresultaten, åtminstone inte på medelpresterande skolor. Där visade sig tvärtom en hög andel med positiv inställning till matematik ha ett negativt samband med elevernas prestationer.

– Man ska vara försiktig med tolkningen. Men man kan med dessa resultat som grund fråga sig om Pisa-undersökningarna verkligen bedömer relevanta variabler eller om de bara är giltiga i förhållande till vissa prestationsnivåer i vissa länder. Det är något som förtjänar mer forskning, säger Inga Laukaityte.

Inga Laukaityte är uppvuxen i Vilnius i Litauen där hon sedan tidigare också har en doktorsexamen i matematik.

För mer information:
Inga Laukaityte
Telefon: 090-786 95 16
Mobil: 070-634 61 73
inga.laukaityte@umu.se

Avhandlingen: Statistical modelling in international large-scale assessments (Svensk titel: Statistisk modellering i internationella komparativa mätningar)

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera