Tema

Titta på levande celler med en vanlig mobil

En helt vanlig smartphone tillsammans med ett gammalt standardmikroskop kan användas för att filma levande celler, visar en studie som publiceras i open acess-tidskriften PLOS ONE. Tekniken gör det möjligt för laboratorier runt om i världen att använda metoder som tidigare varit mycket kostsamma.

Att filma levande celler är ett viktigt verktyg när det gäller att till exempel studera hur celler svarar på olika sorters behandling med läkemedel eller toxin. Mikroskop och övrig utrustning som har behövts för att studera levande celler är dock ofta väldigt dyr.

3D-printing har potential att ge forskare med begränsade forskningsmedel tillgång till metoder som tidigare varit alltför dyra, menar uppsalaforskarna.

3D-printing har potential att ge forskare med begränsade forskningsmedel tillgång till metoder som tidigare varit alltför dyra, menar uppsalaforskarna.

I den nya studien har Uppsalaforskarna använt gamla standardmikroskop som det ofta finns gott om på universitet och sjukhus. Dessa uppdaterades till högkvalitativa imagingstationer genom att använda ett par olika 3D-printade delar, lättillgänglig standardelektronik och en smartphone.

3D-printing lätt och billig teknik
Forskarna kunde visa att det uppdaterade systemet erbjöd en bra miljö för cellodlingar och att det kunde användas för att producera högupplösta filmer och bilder av levande celler.

– Vad vi har gjort i det här projektet är inte precis ”rocket science”, men det visar på hur 3D-printing kommer att förändra sättet forskare arbetar på runt om i världen. 3D-printing har potential att ge forskare med begränsade forskningsmedel tillgång till metoder som tidigare varit alltför dyra, säger Johan Kreuger, universitetslektor vid institutionen för medicinsk cellbiologi, Uppsala universitet.

– Tekniken vi presenterar kan lätt och billigt anpassas och modifieras enligt forskares specifika behov. I framtiden kommer det att bli vanligt tror vi att forskare själva skapar och modifierar sin egen forskningsutrustning med hjälp av 3D-printning och det kommer med all sannolikhet att driva fram den teknologiska utvecklingen, säger Johan Kreuger.

Kontakt: Johan Kreuger, institutionen för medicinsk cellbiologi, Uppsala universitet, e-post: Johan.Kreuger@mcb.uu.se tel: Tel: 073-760 81 01, webb: kreugerlab.wordpress.com

Artikel: Rodrigo Hernández Vera et al. A modular and Affordable Time-Lapse Imaging and Incubation System Based on 3D-printed Parts, a Smartphone, and Off-The-Shelf Electronics. PLOS ONE

Titta på levande celler med en vanlig mobil

 lästid ~ 1 min