Hane av rosthättad näktergal Larvivora ruficeps Jiuzhaigou, Sichuanprovinsen, Kina, maj 2013. Foto: Pete Morris
Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Forskare vid Uppsala universitet och Kinesiska vetenskapsakademin i Beijing, Kina, har sammanställt alla fakta som finns om den mycket ovanliga rosthättade näktergalen. Sedan den upptäcktes 1905 har den bara setts ett fåtal gånger. Nu hoppas forskarna på att utbredningen är större än de hittills har trott.

– Vi har försökt att få en bild av vilka områden som den skulle kunna finnas i, men där vi hittills inte har sett den. Många av de områden som det kan handla om är otillgängliga, men vi hoppas att den finns där och att den är mindre akut hotad än vad det verkar som i dagsläget, säger professor Per Alström, institutionen för ekologi och genetik vid Uppsala universitet och ArtDatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Den rosthättade näktergalen Larvivora ruficeps är en avlägsen släkting till vår näktergal. I likhet med näktergalen har den en väldigt vacker och kraftfull sång, men till skillnad mot näktergalen skiljer sig hanar och honor åt i utseende, och hanen är betydligt mer färggrann och kontrastrikt tecknad än en näktergal.

Rosthättad näktergal, Sichuan, Kina, juni 2015. Ljudupptagning: Per Alström

Sågs inte till mellan 1963 och 1985
I den nya studien har forskarna sammanställt alla kända observationer av arten sedan den upptäcktes sommaren 1905 i Shaanxiprovinsen i centrala Kina. Efter första fyndet dröjde det ända till mars 1963 innan den sågs igen, denna gång i Malaysia. Därefter iakttogs den rosthättade näktergalen inte förrän i juni 1985, när tre sjungande hanar hittades på en plats i Sichuanprovinsen i centrala Kina.

Under de senaste 25 åren har den endast iakttagits i två angränsande naturreservat i Sichuan, med sammanlagt maximalt 8 exemplar och två gånger under vinterhalvåret i Sydostasien.

Under 2016 gjordes inga observationer alls, trots eftersökningar på i de klassiska områdena.

Oklart varför den är så sällsynt
Forskarna uppskattade även den potentiella utbredningen av arten, och konstaterade att det finns många platser där den skulle kunna finnas, men där den ännu inte är observerad. Många av dessa områden är otillgängliga, varför det fortfarande finns hopp om att arten är mindre akut hotad än vad de nuvarande fynden antyder.

Det är oklart varför den rosthättade näktergalen är så sällsynt.

DNA från ett exemplar av rosthättad näktergal har analyserats. Det visade sig att dess närmaste släkting är drillnäktergalen Larvivora sibilans, som häckar i Sibirien och nordöstra Kina, och att den är mer avlägset släkt med vår svenska näktergal.

Forskarna konstaterar även att den rosthättade näktergalens sång är mycket olik drillnäktergalens sång, medan den påminner mycket mer om sången hos den mer avlägset besläktade ryukyurödhaken Larvivora komadori från södra Japan.

Det är sannolikt att likheterna mellan den rosthättade näktergalen och ryukyurödhaken är resultatet av så kallad parallell evolution, det vill säga att de inte beror på ett gemensamt ursprung.

Artikel: Zhao, M., Alström, P., Hu, R., Zhao, C., hao, Y., Lei, F. & Qu, Y. 2017. Phylogenetic relationships, song and distribution of the endangered Rufous-headed Robin Larvivora ruficeps. Ibis 159: 204–216. Fritt läsbar: http://dx.doi.org/10.1111/ibi.12426

Kontakt: Professor Per Alström, institutionen för ekologi och genetik, Uppsala universitet och ArtDatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet, per.alstrom@ebc.uu.se, 070-454 69 65

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera