Tema

Ultraljud upptäcker hjärtfel efter kirurgisk korrektion på spädbarn

Med en nyare form av ekokardiografi, en ultraljudsmetod, kan man på ett icke-invasivt sätt undersöka hjärtmuskulaturen för att identifiera påverkad hjärtfunktion hos barn som opererats för förträngning av stora kroppspulsådern.

Kirurgisk korrektion på spädbarn med förträngning av stora kroppspulsådern är en vanlig och ofta livsnödvändigt åtgärd. Men forskning från Umeå universitet visar nu att nyare ekokardiografiska metoder kan och borde användas för att upptäcka tidig och asymtomatisk påverkan på hjärtmuskeln efter operationen.

– Vår forskning visar att patienter som opererats för förträngning av stora kroppspulsådern bör ha livslång uppföljning, säger Haki Jashari, som är doktorand vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin.

– Kunskapen om att fördröjd åtgärd är associerat med ogynnsamma konsekvenser för hjärtfunktionen är väl etablerad. Men våra resultat visar att även i fall där symptom saknas kan en viss påverkan på hjärtfunktionen förekomma två år efter en tidig operation. Dessutom kan förändringen förekomma även om patienten inte uppvisar kvarstående högt blodtryck efter operationen.

Ekokardiografi ser påverkan av hjärtfunktionen
Enligt Haki Jashari är en icke-invasiv ultraljudmetod med ekokardiografi det bästa sättet att utreda om det finns fortsatt påverkan på hjärtfunktionen efter en operation för förträngning av stora kroppspulsådern. Ekokardiografi är en vanlig metod som är strålningsfri, kostnadseffektiv och patientvänlig.

Förträngning av stora kroppspulsådern (koarktation) är en medfödd hjärtsjukdom där kroppens huvudartär har en avsmalnande förträngning efter förgreningarna till övre kroppen. Förträngningen resulterar i högt blodtryck i överkroppen och lågt blodtryck i underkroppen.

I svåra fall kan sjukdomen leda till hjärtsvikt hos nyfödda, medan mild förträngning kan förbli oupptäckt och diagnosticeras ofta först i barndomen eller senare. Vid det laget har ofta hjärtmuskeln reagerat på det höga blodtrycket med en förtjockning av hjärtväggen. Men de nya forskningsresultat som Haki Jashari presenterar i sin avhandling pekar även på att koarktation leder till en mycket mer komplicerad kärlstelhet istället för endast en enkel förträngning av aortan.

Haki Jashari är från Pristina i Kosovo, där han arbetar som blivande barnläkare. Han är doktorand vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet.

Avhandlingen: The effect of pressure afterload due to aortic coarctation on left ventricular function in children.

För mer information, vänligen kontakta:
Haki Jashari
Telefon: 090-785 2652, +377 44 630 629
E-post: haki.jashari@umu.se
Länk till högupplöst porträttbild (foto Per Melander)

Disputationen: Onsdagen den 21 december försvarar Haki Jashari, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin sin avhandling med titeln: Effekt av tryckbelastning på vänsterkammarfunktionen orsakad av förträngning av stora kroppspulsådern hos barn. Engelsk titel: The effect of pressure afterload due to aortic coarctation on left ventricular function in children. Opponent: Professor Katarina Hanséus, Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds Universitet. Huvudhandledare: Professor Michael Henein.

Disputationen äger rum kl 09.00 I Sal D, Unod T9, Norrlands universitetssjukhus.

Ultraljud upptäcker hjärtfel efter kirurgisk korrektion på spädbarn

 lästid ~ 2 min