Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Hjärntumörformen glioblastom är svår att behandla och har mycket dålig prognos. Forskare ha nu upptäckt att en sorts stamceller i tumören förekommer i olika stadier med olika känslighet mot strål- och cellgiftsbehandling. Resultaten kan ligga till grund för utveckling av nya behandlingsstrategier där man försöker programmera om celler som har blivit behandlingsresistenta till ett mer känsligt stadium.

Glioblastom är en mycket aggressiv tumörform och drabbade patienter överlever bara i genomsnitt cirka ett år efter diagnos. Forskare tror att svårigheten att behandla sjukdomen beror på att det i tumören finns så kallade gliom-initierande celler (GI-celler) som fungerar som en sorts stamceller som kan börja växa till igen, efter att patienten genomgått behandling.

Studien som gjorts av forskare vid Uppsala universitet visar att det i en och samma tumör fanns olika stadier av GI-celler som var olika resistenta mot behandling. Cellstadier som var resistenta mot strålning var också resistenta mot cellgifter och stadier som var resistenta mot ett sorts cellgift var också resistenta mot de flesta andra testade cellgifterna.

Gradvis olika resistens i tumörcellerna
– Ett annat intressant fynd var att det inte gick att dela upp GI-cellerna i distinkta grupper, där en grupp var resistent och en annan känslig. Istället fanns det en gradient av celler med olika resistensnivåer, säger Anna Segerman som har lett studien tillsammans med Bengt Westermark vid institutionen för immunologi, genetik och patologi.

– Vi såg också ett samband mellan resistensnivån och molekylära egenskaper hos tumören som kan kopplas till sjukdomsprognos. GI-cellerna som var i ett resistent stadium hade egenskaper som kopplas till sämre prognos och GI-celler i ett känsligt stadium uppvisade egenskaper som kopplas till bättre prognos.

Ny taktik för att bekämpa glioblastom
En ny strategi för att behandla glioblastom skulle kunna vara att komma år tumörens heterogenitet, det vill säga blandningen i en och samma tumör av GI-celler som är olika resistenta och som kan kopplas till olika prognos.

– Vår hypotes är att blandningen av GI-celler med olika resistensnivåer beror på att cellerna kan växla mellan de olika stadierna. Med mer kunskap om hur det går till skulle man kunna utveckla behandlingar som går ut på att programmera om GI-cellerna så att de blir mer känsliga mot strålning och cellgifter, säger Bengt Westermark.

Kontakt: Bengt Westermark, e-post: bengt.westermark@igp.uu.se, tel: 018 471 4838

Artikel: Clonal variation in drug and radiation response among glioma-initiating cells is linked to proneural-mesenchymal transition”, Cell Reports, DOI: 10.1016/j.celrep.2016.11.056

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera