Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Kroppspulsåderbråck är ett potentiellt livshotande tillstånd som behandlas med kirurgi. Men om patienten får kirurgi eller inte beror lika mycket på sjukvårdssystem och ersättningsmodeller som vetenskapliga studier och internationella riktlinjer, visar en analys av behandlingsbeslut i elva olika länder.

Genom ett unikt internationellt samarbetsprojekt har forskare analyserat hur kroppspulsåderbråck behandlas i elva olika länder på tre kontinenter och resultaten visar på överraskande skillnader i behandlingsbeslut. Studien, som genomfördes bland annat av forskare vid Uppsala universitet, har nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften Circulation.

Studien visar att i länder med privat sjukvårdssystem, och där ersättning utgår per genomförd operation (USA, Australien, Tyskland och Schweiz), var kirurger mer benägna att genomföra en förebyggande operation hos patienter med små kroppspulsåderbråck (abdominellt aortaaneurysm). I dessa länder opererades en stor andel patienter redan när bråcket var mindre än den rekommenderade gränsen för operation enligt internationella riktlinjer. Läkare i dessa länder var också mer benägna att erbjuda kirurgi till äldre patienter (>80 år), och opererade oftare patienter med minimalinvasiv kirurgi (så kallad endovaskulär aortareparation, EVAR).

Nej på grund av lokala riktlinjer och finansiella begränsningar
I länder med allmän hälsoförsäkring och populationsbaserad ersättning för kirurgi (Danmark, Finland, Ungern, Island, Nya Zealand, Norge, Sverige) var läkare mer benägna att följa nuvarande evidensbaserade riktlinjer, och vänta med operation till bråcket hade uppnått en storlek av minst 5,5 cm hos män och 5,0 cm hos kvinnor. I vissa länder var tillgången till minimalinvasiv kirurgi begränsad på grund av lokala riktlinjer och finansiella begränsningar.

– Studien visar att sjukvårdssystem och ersättningsmodeller har minst lika stor betydelse för kirurgers beslut om behandling av patienter som vetenskapliga studier och internationella riktlinjer. Både positiva och negativa incitament påverkar klinisk praxis, säger Kevin Mani, docent i kärlkirurgi vid Uppsala universitet och överläkare vid Akademiska sjukhuset, som är huvudansvarig för studien.

Studien omfattar >50,000 patienter som opererats för kroppspulsåderbråck under perioden 2010-2013 i elva länder. Det svenska kärlregistret Swedvasc, som var det första kärlkirurgiska registret i världen, har bidragit med data till studien, som innefattar register i Europa, Australien och USA.

Kontakt: Kevin Mani, tel: 018-611 0000, mobil: 0706-905463, e-post: kevin.mani@surgsci.uu.se

Artikel: Beck et al Variations in Abdominal Aortic Aneurysm Care: A Report from the International Consortium of Vascular Registries, Circulation. 2016 Oct 26. pii: CIRCULATIONAHA.116.024870.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera