Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Läkemedlet teriparatid kan bidra till att patienter snabbare kommer på benen efter en höftfraktur, enligt en europeisk samarbetsstudie som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Journal of Bone Joint Surgery. Studien pekar på att behandling med läkemedlet kan påskynda läkningen av benbrott.

– Vi har visat att patienterna rör sig snabbare och med mindre smärta efter en höftfraktur när de får den här behandlingen, säger Per Aspenberg, professor i ortopedi vid Linköpings universitet och huvudförfattare till studien.

Läkemedlet, teriparatid, som forskarna har testat är baserat på hormonet parathormon, PTH, som finns i kroppen. Teriparatid är den aktiva delen av mänskligt PTH och används i dag för att behandla benskörhet, även kallat osteoporos. Hormonet påverkar uppbyggnaden av skelettet.

– I benet finns celler som bryter ner ben och en annan sorts celler som bygger upp det. Det här hormonet sätter fart på båda, men det sätter mer fart på cellerna som bygger upp benet så att skelettet stärks. Min forskargrupp har i vår tidigare forskning visat att den gynnsamma effekten av hormonet är mycket tydligare vid läkning av benbrott hos djur än vad den är på skelettet generellt, som vid osteoporosbehandling, säger Per Aspenberg.

I den aktuella studien deltog 171 patienter som hade en höftfraktur i övergången mellan lårbenshalsen och resten av lårbenet, en så kallad pertrokantär fraktur. Patienterna lottades till att få antingen teriparatid eller ett annat osteoporosläkemedel efter operationen.

 PTH-behandling påskyndar läkning
Varken patienterna eller de som ledde testerna visste vilken behandling en enskild patient fått. Patienterna fick göra ett prov som bestod av att resa sig ur en stol, gå tre meter, vända, gå tillbaka och sätta sig igen, medan undersökarna tog tiden. De som fått teriparatid rörde sig snabbare än den andra gruppen de första månaderna efter operationen. De skattade också sin smärta lägre när de gjorde provet.

– Min uppfattning är att den här studien otvetydigt visar att PTH-behandling påskyndar läkningen av frakturerna på ett sådant sätt att patienterna har nytta av det och faktiskt fungerar bättre efter sex veckor och efter tre månader. Det är första gången man lyckats visa detta på ett vetenskapligt övertygande sätt, säger Per Aspenberg.

Studien, som har utförts i 17 olika länder, är genomförd av ett läkemedelsbolag med medverkan av forskare från företaget, sjukhus och universitet.

Kontakt:  Per Aspenberg, professor, per.aspenberg@liu.se, 010-103 41 66 eller 073-386 64 68

Artikel: Effects of Teriparatide Compared with Risedronate on Recovery After Pertrochanteric Hip Fracture – Results of a Randomized, Active-Controlled, Double-Blind Clinical Trial at 26 Weeks. Per Aspenberg, Jorge Malouf, Umberto Tarantino, Pedro A. García-Hernández, Costantino Corradini, Søren Overgaard, Jan J. Stepan, Lars Borris, Eric Lespessailles, Frede Frihagen, Kyriakos Papavasiliou, Helmut Petto, José Ramón, and Fernando Marin. Journal of Bone Joint Surgery, publicerad online 16 november 2016, doi:10.2106/JBJS.15.01217

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera