Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Allt fler patienter med mykotiska abdominella aortaaneurysm behandlas med endovaskulär kirurgi istället för öppen kirurgi. Det visar en ny studie genomförd av den kärlkirurgiska forskargruppen vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset. Forskarna drar slutsatsen att fler äldre patienter kan erbjudas kirurgisk behandling med den mer skonsamma tekniken och att fler liv därmed kan räddas.

I studien som nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften Circulation har forskargruppen granskat alla fall av den ovanliga sjukdomen mykotiska abdominella aortaaneurysm, MAAA, i Sverige mellan åren 1994-2014.

MAAA orsakas av bakterieinfektion i aorta, den stora kroppspulsådern, med efterföljande aneurysmutveckling. Dessa aneurysm, pulsåderbråck, hög risk för att brista och orsaka dödlig blödning. De som drabbas av denna sjukdom är gamla, och har allvarliga samexisterande sjukdomar, och prognosen är dyster.

För bästa behandlingsresultat är tidig diagnos och omedelbar behandling bestående av antibiotika och operation nödvändig. Traditionellt, opereras MAAA med öppen teknik, det vill säga sjukdomen tas bort i sin helhet och en ny kärlprotes opereras in för att ersätta den sjuka pulsådern.

Högre överlevnad med endovaskulär kirurgi
De flesta patienter är dock för sjuka för att klara av en sådan traditionell operation, varför operationsresultaten har varit nedslående avseende överlevnad. Endovaskulär kirurgi, EVAR, är en alternative kirurgisk metod, genom vilken kroppspulsådern repareras via små snitt i ljumsken, vilket är betydligt mer skonsamt och tilltalande hos dessa svårt sjuka patienter. Eftersom sjukdomen är väldigt ovanlig, finns inga pålitliga jämförande studier av traditionell öppen kirurgi och EVAR för MAAA.

Genom att granska samtliga fall som finns registrerade I det svenske kärlkirurgiska registret har ansvariga för studien kunnat analysera alla fall av sjukdomen MAAA som genomförts i landet under 21-års period. Målet var att utvärdera överlevnad hos patienter med MAAA som behandlats med respektive teknik, öppen och endovaskulär kirurgi, samt risk för komplikationer och tidstrender i val av operationsteknik.

Den aktuella studien är den största studien någonsin om MAAA, och möjliggör för första gången en tillförlitlig jämförelse mellan öppen och endovaskulär kirurgi för sjukdomen.

Fler liv kan räddas
Studien demonstrerar ett paradigmskifte i behandling av MAAA i Sverige, då en majoritet av operationerna utförs med EVAR sedan 2001. EVAR har bättre överlevnadsresultat jämfört med öppen kirurgi på kort sikt, utan att medföra nackdelar på lång sikt såsom högre risk för komplikation.

Författarna till studien drar slutsatsen att EVAR är en hållbar kirurgisk operationsteknik för patienter med MAAA, och är ett acceptabelt alternative till traditionell öppen kirurgi. Med tillgång till en mer skonsam kirurgisk teknik av denna dödliga åkomma, kan fler äldre patienter erbjudas kirurgisk behandling, och fler liv kan därmed räddas.

Kontakt:
Karl Sörelius, specialistläkare vid institutionen för kirurgiska vetenskaper, tel: 070-2954789, e-post: karlsorelius@hotmail.com
Kevin Mani, specialistläkare vid institutionen för kirurgiska vetenskaper, tel: 0706-905463, e-post: Kevin.Mani@surgsci.uu.se

Referenser:
1) Sörelius K, Wanhainen A, Furebring M, Björck M, Gillgren P och Mani K.
Nationwide study of the treatment of mycotic abdominal aortic aneurysms comparing open and endovascular repair, Circulation. 2016 Oct 31 pii: CIRCULATIONAHA.116.024021. (Epub Ahead of print).

2) Sörelius K, Mani K, Björck M, Sedivy P, Wahlgren CM, Taylor P, Clough RE, Lyons O, Thompson M, brownrigg J, Ivancev K, Davis M, Jenkins MP, Jaffer U, Bown M, Rancic Z, Mayer D, Brunkwall J, Gawenda M, Kolbel T, Jean-Baptiste E, Moll F, Berger P, Liapis CD, Moulakakis KG, Langenskiöld M, Roos H, Larzon T, Pirouzram A, Wanhainen A and European MAAc. Endovascular treatment of mycotic aortic aneurysms: a European multicenter study. Circulation. 2014;130:2136-42.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera