Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Ultraljud kan användas för att undersöka musklers funktion och rörelse. Hos personer med whiplashskador kan ultraljud också användas för att mäta effekten av träning. Ny forskning visar att nack-specifik träning ger bäst effekt.

En whiplashskada innebär för många människor långvariga besvär med smärta i nacken. Ungefär 30 000 personer skadas per år och hälften av dem får fortsatt smärta. Ofta ökar besvären vid aktivitet och vid arbete med armarna i axelhöjd.

– Det har länge funnits kunskap om att nackmusklernas funktion ändras vid långvarig smärta. Förändringen finns i ytliga muskler, men även i djupt liggande muskler nära skelettet. Men det har varit svårt att mäta tidigare. De djupa musklerna ska fungera som en korsett som ska skydda de smärtkänsliga lederna och nerverna i nacken, säger forskarstuderande sjukgymnasten Gunnel Peterson, vid Linköpings universitet.

Ultraljud undersöker musklerna
Ultraljud har länge använts inom andra områden, såsom fosterdiagnostik och hjärtundersökningar. Metoden är inte smärtsam eller skadlig för patienten. Ultraljudet ger information om musklernas funktion under rörelse, vilket inte kan ses på vanlig röntgen eller i magnetkamera. Ultraljud kan också användas för att mäta effekten av träning.

I avhandlingen jämförs ultraljudsundersökningar av whiplashpatienter med personer utan nackbesvär. Den undersökningen har sen kompletterats med en utvärdering av tre olika träningsprogram som de whiplashskadade patienterna har fått prova i en så kallad randomiserad kontrollerad studie. Patienterna tränade under 12 veckor och de lottades till antingen; 1) nack-specifik träning, 2) nack-specifik träning i kombination med beteendemedicinska åtgärder eller 3) allmän fysisk aktivitet och träning.

Ojämn aktivering av muskler
– Koordinationen mellan musklerna är förändrad vid kvarstående besvär efter whiplashskada. Personer med whiplashskada har en ojämn aktivering av musklerna och de djupa musklerna verkar stabilisera nacken sämre än för personer utan nackbesvär, säger Gunnel Peterson.

Resultatet av träningsstudien visar att även långvariga besvär kan förbättras av rätt träning. De personer som tränade nack-specifik träning eller nack-specifik träning med beteendemedicin hade större uthållighet i nackmusklerna och minskade nacksmärtan i jämförelse med personerna i gruppen som fick allmän fysisk träning.

Avhandling: Neck muscle function in individuals with persistent pain and disability after whiplash injury, Gunnel Peterson. Linköping University Medical Dissertations No. 1523.

För mer information:
Gunnel Peterson, doktorand, gunnel.peterson@liu.se, 072-210 09 01

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera