Artikel från Jönköping University

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Hur engagerar sig familjemedlemmarna i ett familjeföretag? Vilken betydelse har identiteten, och känslor som stolthet och avund? Det ska forskare i Jönköping ta reda på i ett nytt projekt.

Ethel Brundin och universitetslektor Markus Plate vid Jönköping International Business School och forskningscentret CeFEO kommer forskarna att undersöka samspelet mellan identitet, relationer och så kallade självmedvetna känslor i familjeföretag, i projektet Trans-generational continuity of the owning family: identity formation, relationship dynamics and emotional influence.

Fokus kommer att ligga på ägarfamiljen och deras strävan efter framgång från en generation till nästa. Hypotesen är att identitet (speciellt ägaridentiteten), familjeförhållanden och självmedvetna känslor som skam, stolthet och avund har en enorm inverkan på om och hur familjemedlemmar engagerar sig i företaget, och hur relationer påverkar ägarfamiljens beslutsförmåga.

Konsekvenser i generationsväxlingen
Forskarnas ena perspektiv är att se hur individens identitet skapas under livets gång. Det andra är familjedynamiken och hur familjen fungerar. Forskningsramen kopplar ihop känslor som skam, stolthet och avundsjuka, identitet och relationer, och ser vad det får för konsekvenser för familjeföretagets kontinuitet i generationsväxlingar.

I detta sammanhang kommer de att visa hur identitet skapas i relationer (och vice versa) och hävdar att bildandet av en funktionell ägaridentitet, ett system för sunda relationer och en konstruktiv hantering av självmedvetna känslor kan ses som den sociopsykologiska grunden för vad som skulle kunna kallas ett ”professionellt ägande”.

Forskarna har fått 4 960 000 kr från Vetenskapsrådet för att forska om identitet, känslor och relationer i familjeföretag.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera