Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Forskare för riskerna med oljeutvinning i de stora sjöarna i Östafrika.
− Vi anser att farorna med oljeutvinningen är kraftigt undervärderade, säger Ola Svensson vid Göteborgs universitet, en av de sjuttio forskare som står bakom ett öppet brev i tidskriften Science.

Det är viktigt att allmänheten får vetskap om de långt gångna planerna på oljeutvinning i de stora afrikanska sjöarna, anser forskarna. Planerna kan få förödande konsekvenser. De sjuttio forskare som skrivit under brevet är från tjugo länder och många forskare kommer från den berörda regionen i Afrika.

−Saker som sker långt bort hamnar ofta under radarn. Vi får läsa om oljeutvinning genom så kallad ”fracking” i USA, men inte om den planerade oljeutvinningen i de stora sjöarna i Afrika, säger Ola Svensson vid institutionen för biologi och miljövetenskap, Göteborgs universitet.

Får följder i hundratal år
Ett oljeutsläpp i en sjö påverkar lång tid framöver.

De sjöar som ligger i farozonen i Afrika är enorma. Tanganyikasjön är till exempel närmare 70 mil lång och har ett medeldjup på nästan 600 meter. Det kan jämföras med Vättern som är 14 mil lång och har ett medeldjup på 40 meter.

−Om det sker ett utsläpp genom gruvdrift vid Vättern skulle det påverka under lång tid eftersom vattnets utbytestid i sjön är 60 år. Men Tanganyikasjöns utbytestid har beräknats vara upp till 7000 år. Det gör att det skulle kunna ta hundratals år eller mer för sjön att återhämta sig efter ett större oljeutsläpp, säger Ola Svensson.

De sjöar som är hotade i Östafrika är bland annat Tanganyikasjön och Malawisjön.

En oljeolycka förödande
De afrikanska sjöarna ligger otillgängligt vilket gör att det vid ett oljeutsläpp skulle ta tid att transportera utrustning för reparationer. Till detta kommer att regionen är politisk instabil.

− Mer än tio miljoner människor är direkt beroende av Tanganyikasjön när det gäller fiske och vatten – och många fler längs med Kongofloden som är Tanganyikasjöns utlopp. Förutom risken för människors hälsa och försörjning skulle en oljeolycka vara en global katastrof för den biologiska mångfalden.

Tillsammans är dessa afrikanska sjöar dessutom hem för tusentals arter, som nästan alla bara finns där. Mest kända är kanske de hundratals ciklidarterna som är populära akvariefiskar.

Öppet brev: Oil extraction imperils Africa’s Great Lakes, Sciene

Kontakt:
Ola Svensson, docent vid institutionen för biologi och miljövetenskap, Göteborgs universitet. Telefon: 031- 786 36 57, Mobil: 070- 38 30 246, ola.svensson@gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera