Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Människor bombarderas ständigt av en komplex blandning kemikalier. Tuulia Hyötyläinen, professor i kemi vid Örebro universitet, har fått tre miljoner kronor av Vetenskapsrådet för att kartlägga dessa många gånger okända substanser och hur de påverkar hälsan.

– Vi ska studera det som kallas exposomet, vilket är helheten av de kemiska exponeringar som en person upplever under en livstid. Syftet är att ta fram heltäckande kemikalieprofiler i människor, som innefattar kemikalier från miljön och ämnen som produceras av kroppen själv som en reaktion på miljön, säger Tuulia Hyötyläinen

Bakgrunden till forskningen är att en stor del av nutidens omfattande kroniska sjukdomar inte kan förklaras med genetiska faktorer. Det finns därför god anledning att misstänka att miljöfaktorer spelar stor roll – och i miljön finns kemikalierna.

Analysera blodprover
– Huvuddelen av dessa kemikalier har vi bristfällig eller obefintlig kunskap om och människor exponeras idag troligen för en lång rad okända kemikalier med okända effekter på hälsan, säger Tuulia Hyötyläinen.

Forskarna ska använda olika former av teknik, bland andra masspektrometri för kemisk analys av blodprover och en avancerad kemisk separationsteknik för att ta fram delar av exposomet som kan testas i olika celltester. Dessa i sin tur mäter hälsoeffekter.

– Genom att använda olika metoder och frågeställningar kommer vi att kunna ta fram ny information om potentiella kopplingar mellan kemikalieexponering och sjukdomar, säger Tuulia Hyötyläinen.

Kontakt:
Tuulia Hyötyläinen, tuulia.hyotylainen@oru.se, 070-788 21 65

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera