Artikel från Linnéuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Fartygstrafik och skydd av marina naturvärden står ibland i konflikt med varandra. I en färsk rapport beskriver Kjell Larsson, professor i sjöfartsvetenskap, effekterna av intensiv sjöfart vid tre utsjöbankar i centrala Östersjön och föreslår åtgärder för att skydda djurlivet där.

Sjöfart, fiske, havsbaserad vindkraft… Många mänskliga aktiviteter utnyttjar Östersjön som resurs, samtidigt som behovet av att skydda havets biologiska mångfald och viktiga roll i vårt ekosystem blir allt större.

I en rapport beställd av Havs- och vattenmyndigheten har Kjell Larsson, professor i sjöfartsvetenskap vid Linnéuniversitetet, sammanställt information om hur sjöfarten påverkar naturvärden vid tre grundområden, så kallade utsjöbankar, i centrala Östersjön: Hoburgs bank, Norra Midsjöbanken och Södra Midsjöbanken.

De tre utsjöbankarna ligger söder om Gotland och öster om Öland i den svenska ekonomiska zonen, ett område som passeras av omkring 50 000 fartyg årligen.

Giftiga ämnen, oljeutsläpp och undervattenbuller
– Sjöfart är ett energieffektivt transportslag, säger Kjell Larsson. Man kommer dock inte ifrån att fartyg i daglig drift släpper ifrån sig stora mängder svavel- och kväveoxider och partiklar till luft, liksom olja, kemikalier och andra giftiga ämnen i vattnet. Ett annat problem är det undervattensbuller som fartyg ger upphov till.

Allt detta påverkar djur och natur ute till havs. Exempelvis är de återkommande mindre oljeutsläppen från fartyg en betydande orsak till den alarmerande minskningen av alfågel i östersjöområdet. Det område i centrala Östersjön som Kjell Larsson studerat har värdefulla marina miljöer i form av musselbankar, övervintringsområden för hotade sjöfågelarter och reproduktionsområden för den hotade tumlaren.

 Varje år övervintrar cirka 1 miljon alfåglar på Hoburgs bank, närmare en fjärdedel av hela Europas bestånd. By Sammy Sam at Picasa Web Albums (Picasa Web Albums) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons
Varje år övervintrar cirka 1 miljon alfåglar på Hoburgs bank. Bild: Sammy Sam at Picasa Web Albums (Picasa Web Albums) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons
– Min rapport är ett underlag till arbetet med att ta fram havsplaner för Östersjön, Bottniska viken och Västerhavet. Som ett led i att förstärka skyddet har Sverige nyligen beslutat att till år 2020 öka andelen skyddade havsområden från dagens 6 till minst 10 procent, säger Kjell Larsson.

Dynamisk ruttplanering
I rapporten, som bär titeln ”Sjöfart och naturvärden vid utsjöbankar i centrala Östersjön”, föreslår Kjell Larsson att man ska modifiera vissa fartygsrutter så att avståndet till de mest känsliga områdena ökar. Han föreslår även dynamisk ruttplanering; att fartyg anvisas individuella rutter utifrån trafik, årstid, väder och andra förutsättningar.

Förändringar av fartygsrutter kan visserligen innebära något längre färdvägar, vilket tidigare anförts som motargument, men Larssons reflektion är att få idag skulle vilja dra motorvägar genom skyddade områden på land för att förkorta resvägen något. Vid modifieringar av fartygsrutter från grundare till djupare vatten bör man även beakta det faktum att stora fartyg drar mindre bränsle när de färdas på djupare vatten.

Rapporten vederlägger också felaktiga allmänna föreställningar. Tvärtemot vad man först kan tro så ser man störst effekter av oljeutsläpp på de fågelarter som lever långt ute till havs och inte på kustlevande arter. De frekventa, mindre oljeutsläpp som är vanliga längs fartygsrutterna i Östersjön dödar mångdubbelt fler fåglar än de få större utsläppen som uppmärksammas av media.

Kontakt:  Kjell Larsson, professor, Sjöfartshögskolan, Linnéuniversitetet, 0480-49 76 64) Annika Sand, pressansvarig, 076-830 01 05

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera