Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Införandet av en ny och mer människolik krockdocka i krocktester kan förbättra bilarnas sidokrockskydd ytterligare. En avhandling från Umeå universitet som är baserad på olycksdata från sidokollisioner med moderna bilar i USA och Sverige visar att en nyligen införd krockdocka ger bilindustrin bättre möjligheter att prediktera skador i sidokrockar.

− Ett stort antal skador från sidokollisioner skulle kunna reduceras med hjälp av ett förbättrat krockskydd i bilen som aktiveras i själva krockfasen, säger Cecilia Sunnevång, som är doktorand vid Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap och forskare på Autoliv.

De flesta sidokollisioner sker i korsningar. Även om risken att dö har minskat sedan sidokrockkuddar infördes i bilar under 1990-talet leder sidokollisioner ofta till skador på huvud, bröstkorg och bäcken. Äldre åkande har en högre skaderisk jämfört med yngre eftersom de är biomekaniskt skörare.

Bättre mätningar med ny krockdocka
För att ta fram riktlinjer för förbättrat sidokrockskydd är det viktigt att ha ett verktyg som kan mäta kraften som en åkande utsätts för vid en krock. Vid årsskiftet infördes en ny, mer människolik krockdocka i Euro NCAPs krocktester.

Cecilia Sunnevång visar i sin avhandling att eftersom krockdockan är mjukare än tidigare dockor, har fler mätpunkter, och kan mäta kraft på ett mer representativt sätt kan man redan i teststadiet utvärdera potentiella skador som identifierats i verkliga olyckor.

Resultaten från krockprov samt hur väl dockan överensstämmer med mänsklig respons i en kollisionssituation, har bidragit till att dockan introducerades tidigare i år och att den även föreslås i uppdateringen av US NCAP 2019, vilket är den amerikanska motsvarigheten till Euro NCAP.

Trafiksystemet bör också ses över
− Det är också viktigt att vi ser över trafiksystemet för minska antalet platser där risken för krockar är särskilt hög. Det går även att minska krockvåldet med hjälp av automatisk inbromsning och fler cirkulationsplatser, säger Cecilia Sunnevång.

Euro NCAP, European New Car Assessment Programme, är ett Europeiskt trafiksäkerhets­samarbete. Organisationen arbetar för en säkrare trafkmiljö. Det praktiska arbetet består i krocktester med olika former av simulerade olyckor.

Cecilia Sunnevång är sedan 2012 doktorand vid Institutionen för kirurgi och perioperativ vetenskap vid Umeå universitet. Hon arbetar på Autolivs forskningsavdelning i Vårgårda och har en ingenjörsexamen i maskinteknik från Chalmers Tekniska Högskola.

Avhandlingen: Characteristics of nearside car crashes: an integrated approach to side impact safety

Om disputationen:
Fredagen den 11 november försvarar Cecilia Sunnevång, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, sin avhandling med titeln: Bilkrockar med åkande i deformationszonen – en integrerad metod för sidokollisionssäkerhet. (Engelsk titel: Characteristics of near-side car crashes – an integrated approach to side impact safety). Fakultetsopponent: Professor emeritus Christer Hydén, Institutionen för trafikteknik, Lunds Tekniska Högskola. Huvudhandledare: Docent Maria Krafft. Disputationen äger rum kl 13.00 i Hörsal D, NUS 1D, Tandläkarhögskolan, Norrlands universitetssjukhus

Kontakt: Cecilia Sunnevång, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Umeå universitet, 073-361 4488; cecilia.sunnevang@autoliv.com

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera