Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Hur påverkar ändrade temperaturer organismers matvanor? Det är en av de frågor som forskare inom ekologi nu funderar mycket över, med anledning av klimatförändringarna. Forskning visar att grodyngel började äta mer vegetariskt när det blir varmare.

I en ny studie, publicerad i den vetenskapliga tidskriften Ecology, visar forskare från Uppsala universitet att grodyngel från tre olika arter generellt började äta mer mat från växtriket under simulerade värmeböljor.

Klimatförändringar är ett av de mest allvarliga hoten mot biodiversitet. Klimatförändringar karaktäriseras inte bara av en höjning av medeltemperaturen (global uppvärmning) men också av en ökad förekomst av extrema väder (till exempel torka, stormar, översvämningar eller värmeböljor).

Dessa extrema händelser innebär allvarliga och omedelbara utmaningar och för att hantera dessa behöver organismer som lever i naturliga miljöer förändra sitt beteende, fysiologi eller levnadshistoria.

Grodorna försvinner i snabb takt
En tänkbar grupp som påverkas mycket av det förändrade klimatet är amfibierna (groddjur, paddor och salamandrar). Arter från denna grupp minskar och försvinner i snabb takt runt om på jorden och tillhör de mest hotade. Därför har de hamnat i fokus för betydande bevarande- och forskningsinsatser.

I en ny studie har forskare från Uppsala universitet och Universidade de Lisboa i Portugal undersökt hur värmeböljor påverkar yngel av tre olika grodarter som finns i Portugal, portugisisk skivtungegroda (Discoglosus galganoi), lövgroda, (Hyla arborea) och västlig lövgroda (Hyla meridionalis).

I laboratorieexperiment födde de upp grodynglen på animalisk, vegetarisk eller mixad diet och utsatte dem för värmeböljor som inträffade vid olika tidpunkter och varade olika länge. Genom att jämföra kol- och kväveisotopkvoten hos ynglen med isotopkvoten hos de olika dieterna så kunde forskarna rekonstruera ynglens matval och uppskatta deras preferenser.

Kan bli en större andel växtätare
Resultaten visar att det grundläggande matvalet för varje art beror på de normala temperaturförhållandena som råder då arten fortplantar sig, och att växtätandet ökar då fortplantningstemperaturen i det vilda ökar. Intressant nog visade det sig att alla tre arterna generellt valde mer mat från växtriket under simulerade värmeböljor. Resultat gällande ynglens överlevnad, tillväxt och utveckling gav stöd för att de klarade sig bättre om de valde mat från växtriket istället för animalisk föda under en värmebölja.

– Vår studie antyder att den större del växtätande som vi har observerat vid högre temperaturer hos grodlarver också skulle kunna ses hos andra arter. Detta skulle bidra till förändringar i sötvattenmiljöers struktur och funktion, säger Germán Orizaola, forskare vid institutionen för ekologi och genetik vid Uppsala universitet.

Kontakt:
Germán Orizaola, institutionen för ekologi och genetik, Uppsala universitet, e-post: german.orizaola@ebc.uu.seTel: 018-4716491 eller 073-648 6564
Twitter: @GOrizaola

Artikel: B. M. Carreira, P. Segurado, G. Orizaola, N. Gonçalves, V. Pinto, A. Laurila and R. Rebelo (2016) Warm vegetarians? Heat waves and diet shifts in tadpoles. Ecology 97. doi: 10.1002/ecy.1541

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera