Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Att ge bättre underlag för viktiga beslut är målet med Bernardo Rotas forskning inom statistik. I sin doktorsavhandling vid Örebro universitet kombinerar han två metoder för att få fram ett mer tillförlitligt resultat – även när svaren är få.

Vem har inte blivit störd mitt i matlagningen av någon som vill ställa frågor i en undersökning? Eller slängt den tjocka pappersbunten med frågor i stället för att ta sig tid att svara.

När svarsfrekvensen i olika statistiska undersökningar blir för liten innebär det problem med att få fram tillförlitlig fakta. Det påverkar i sin tur det underlag som olika beslutsfattare ska använda på ett negativt sätt.

Statistik att lita på
Bernardo Rota från Mozambique har de senaste åren forskat vid Örebro universitet för att få fram modeller som kompenserar när svarsfrekvensen i en undersökning blir för låg och underlaget blir för litet för att man egentligen kunna dra några tillförlitliga slutsatser. Nu doktorerar han med avhandlingen “Calibration Adjustment for Nonresponse in Sample Surveys”.

– I min avhandling har jag konstruerat ett sätt att kombinera två olika modeller för att beräkna värdet av de uppgifter man har, även när de egentligen är för få. Det ger en mer effektiv och mer korrekt beräkningsmetod än att enbart använda en modell, säger Bernardo Rota.

Han är inte förvånad över sitt resultat, men säger samtidigt att det inte varit enkelt att komma fram till det. Många har forskat tidigare inom området, och målet med avhandlingen har förstås varit att verkligen tillföra något nytt.

– De som vill ha statistisk information vill ha kvalitet, så att det kan ligga till grund för beslut. Den modell jag presenterar kan användas av beslutsfattare inom vitt skilda områden, både inom stat, kommun och privata organisationer, säger Bernardo Rota.

Han har fortsatt forska på området, och hoppas nu kunna utveckla det han hittat vad gäller ett helt nytt förhållningssätt för att väga in felmarginal vid presentation av uppgifter.

Kontakt:
Bernardo Rota, bernardo.rota@oru,se, 072-914 12 10

Artikel:
“Calibration Adjustment for Nonresponse in Sample Surveys”, Rota, Bernardo João, Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro Universitet.
ORCID-id: 0000-0002-8693-3279

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera