Artikel från Malmö universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

På tvärs mot många andra forskare menar Henrik Emilsson att staten tar ett allt större grepp om integrationspolitiken. Han menar också att en lagändring från 2008 lett till ökad arbetskraftsinvandring till låglöneyrken, fastän tanken var att rekrytera till bristyrken.

– Om vi ser till frågorna om lokal integrationspolitik, så menar de flesta internationella forskare att städer blir allt viktigare, på statens bekostnad. Sett till en nordisk kontext skulle jag säga att det är precis tvärt om, säger Henrik Emilsson, som nyss doktorerade med en avhandling om statens roll i integrationspolitiken och vad som händer med migrationen när staten ändrar migrationspolitik.

– I Sverige och Danmark har staten tagit ett allt större ansvar i integrationspolitiken.

Som exempel nämner han att introduktionen för nyanlända tidigare var kommunal, men nu har förstatligats. Den svenska staten har även tvingat kommuner att ta emot flyktingar. I Danmark har staten tvingat nyanlända att anpassa sig, genom att bland annat göra språk- och kunskapstest.

Studerar vad som händer – inte vad politikerna säger
Henrik Emilsson menar att hans metod är en avgörande anledning till att han kommit fram till andra slutsatser än många av sina forskarkollegor.

– Jag tittar på vad som faktiskt händer, inte vad politikerna säger. Jag är en empirisk forskare, som har försökt hitta en metod som gör att jag kommer så nära sanningen som möjligt. För jag tror att det finns en objektiv sanning.

När det gäller arbetskraftsinvandring har Henrik Emilsson undersökt vad som händer med migrationen när staten ändrar sin politik, i det här fallet en lag från 2008. I lagändringen lades ett stort ansvar på arbetsgivarna; varken Arbetsförmedlingen eller de fackliga organisationerna kunde längre vara med och styra vem som skulle få invandra till Sverige.

Lagen kom till för att underlätta rekrytering till bristyrken, medan Henrik Emilssons forskning visar att effekten blivit en annan. Lagen har framför allt lett till att det kommit betydligt fler arbetskraftsinvandrare till yrken som har överskott på arbetskraft.

Lagändring gav motsatt effekt
– Jag frågade mig vad statens politik gör för skillnad för vilka som kommer till Sverige. Och det visade sig att politiken hade effekt, men inte den effekt som politiken hade tänkt sig. Jag har tagit ett brett grepp och kontrollerat vilka som kommit till Sverige, hur länge de har stannat och vilka arbeten de har haft, säger Henrik Emilsson och fortsätter:

– Den stora effekten av den här lagen är att det kommit fler invandrare till lågkvalificerade yrken och att den genomsnittliga lönen för arbetskraftsinvandrare har sjunkit. De har det helt enkelt sämre i dag. Det är ovanligt att en lag för arbetskraftsinvandring öppnar upp för den här typen av arbetskraftsinvandring.

Henrik Emilsson är först ut att disputera från doktorandprogrammet MUSA – Migration, urbanisering och samhällsomvandling, som startade 2012. Det som väntar nu är fortsatt forskararbete i två olika EU-projekt. Det ena rör ungdomars mobilitet inom EU och i det andra projektet, NIEM, ska han utvärdera nyanländas introduktion i tio europeiska länder. Dessutom ska han undervisa i migration, även det på Malmö högskola.

Den 7 oktober disputerade Henrik Emilsson och blev doktor i Internationell migration och etniska relationer – IMER. Sammanläggningsavhandlingen bygger på två olika forskningsprojekt och fyra godkända och publicerade akademiska artiklar. De två första artiklarna berör lokal integrationspolitik, de två andra handlar om arbetskraftsinvandring.

Avhandlingten: Paper Planes: Labour Migration, Integration Policy and the State.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera