Yongoro, Sierra Leone, Africa
Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Snabba klimatförändringar kommer att leda till ökad brist på mat, bränsle, energi och djurfoder i enorma gles- och landsbygdsområden i östra och södra Afrika. Det visar en tvärvetenskaplig studie från Lunds universitet.

De två väderfenomenen El Niño och Southern Oscillation (tillsammans förkortade ENSO) leder till kraftiga klimatskiftningar i Afrika söder om Sahara. Hittills har det varit oklart hur mycket dessa snabba pendlingar i temperaturen, såväl i havet som i luften, påverkar tillgången på mat, djurfoder samt råvaror till energi och bränsle. Nu har forskare vid naturvetenskapliga fakulteten i Lund tillsammans med kollegor i USA och i Nederländerna gjort beräkningar som visar hur efterfrågan och tillgång på vegetabilier har förändrats under perioden 2000–2013. Slutsatsen är att gapet mellan efterfrågan och utbud har ökat och kommer att fortsätta öka.

Genom att analysera data från den amerikanska rymdstyrelsen NASA och FN:s livsmedelsorgan FAO har de räknat fram hur mycket koldioxid som växtligheten i området tar upp genom fotosyntes. Utifrån materialet har forskarna dragit slutsatser om hur mycket mat, foder och bränsleråvara som kan produceras i området. Detta har de ställt mot den ökade konsumtion som den prognosticerade befolkningstillväxten leder till.

Både extrema väderfenomen och befolkning ökar
Resultatet visar att år då ENSO inträffar får negativa följder för växtligheten i området. Det i sin tur leder till ökad risk för brist på mat och andra förnödenheter för landsbygdsbefolkningen i östra och södra Afrika.

– Vi förutser att situationen förvärras i och med att de här väderfenomenen sannolikt blir mer frekventa och allvarligare samtidigt som befolkningen i området ökar, säger Hakim Abdi vid institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap i Lund.

Forskarnas resultat är viktiga eftersom det belyser områden där brist på mat orsakas eller kommer att orsakas av väderfenomen som ENSO.

– De här extrema variationerna i klimatet är ett reellt hot mot små samhällen och byar söder om Sahara. Våra resultat ger makthavare bättre beslutsunderlag och belyser vikten av att ta med fenomen som ENSO i beräkningen när de fattar beslut som handlar om tillgången på mat, säger Hakim Abdi.

Artikel i Climatic Change: The El Niño – La Niña cycle and recent trends in supply and demand of net primary productivity in African drylands

Kontakt: Hakim Abdi, doktorand, Lunds universitet, institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap +46-46-222 31 32 hakim.abdi@nateko.lu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera