Tema

Frivilliga viktig resurs vid olyckplatser

Vid en olycksplats kan frivilliga vara ett viktigt komplement till exempelvis räddningstjänst och ambulans. Det menar forskare från Linköpings universitet som utvärderat ett projekt där frivilliga larmas och rycker ut innan ordinarie räddningssystem hunnit till platsen.

Sekunder kan innebära liv eller död vid en trafikolycka, en brand eller ett drunkningstillbud.Men i glesbygd eller komplicerade stadsmiljöer kan det ta tid för det ordinarie räddningssystemet att ta sig till olycksplatsen.

Räddningstjänsten i Sundsvall har utbildat frivilliga i ett antal byar, dit det är svårt att nå i tid vid olyckstillbud. Projektet, som kallas för Förstärkt medmänniska, har under ett år studerats av forskare vid Linköpings universitet. Resultatet presenteras nu i två olika rapporter.

– Det har visat sig att projektet är positivt för alla inblandade – räddningstjänst, frivilliga och drabbade. De drabbade har uppskattat stödet från frivilliga och har upplevt ökad trygghet i väntan på räddningstjänst och ambulans, säger doktoranden Elina Ramsell vid Centrum för forskning inom respons- och räddningssystem, CARER.

Forskarna inventerade också vilka förutsättningar som krävs för att använda sig av frivilliga som resurser. Förutsättningarna för bra resultat med frivilliga som en resurs vid en olycksplats är bland annat: utbildning, kontinuerlig övning, tydlig arbets- och ansvarsfördelning, rättsligt skydd och försäkringar för de frivilliga.

Forskargruppens resultat presenteras i två rapporter och på ett seminarium 12 oktober 10.15 – 12.00 vid Katastrofmedicinskt Centrum, Johannes Magnus väg 11 (Universitetsområdet), Linköping

Kontakt:
Sofie Pilemalm, 013-28 40 51, sofie.pilemalm@liu.se
Anders Holm, 013-28 58 61, anders.holm@liu.se
Elina Ramsell, 073-437 63 58 eller 08-58 08 63 58, elina@ramsell@liu.se

Rapporterna:
Några ansvarsfrågor avseende aktörer, i synnerhet frivilliga, som deltar i räddningsinsatser, Anders Holm (2016), CARER Rapport, 16.
Integration av frivilliga aktörer i dynamisk resurshantering vid räddningsinsatser. Av Tobias Andersson Granberg, Sofie Pilemalm och Elina Ramsell (2016). CARER Rapport, 17.

Frivilliga viktig resurs vid olyckplatser

 lästid ~ 1 min