By Moralist (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons
Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Genom att ringbarka, gödsla och mäta hormoner i aspar under hösten har bioteknolog Erik Edlund tagit fram nya data som ger en bättre förståelse för hur träd håller reda på kalendern på hösten och fäller sina blad. Han visar i sin avhandling att man kan få aspen att bli ”dagavill” på olika sätt.

Ett träd måste hålla reda på kalendern, dels på våren för att bladsprickningen ska ske vid ”rätt” tidpunkt, och på hösten för att knoppar ska sättas, köldhärdighet utvecklas och löven ska få sina höstfärger och sedermera fällas. På våren är det framför allt temperaturen som styr, en tidig värmebölja får träden att slå ut tidigare.

På hösten har temperaturen en mindre betydelse, de flesta träd utnyttjar i stället dagsljuset för att veta när de ska börja förbereda sig för vintern, även om temperaturen även där påverkar processerna.

Det trädslag som är bäst kartlagt i detta avseende är asp, Populus tremula, eftersom poppelsläktet i stor omfattning har använts till forskningssyften. En asp i skogen (i Umetrakten) sätter knopp på eftersommaren och bladen börjar bli gula någon gång i september och fälls ofta i början av oktober. Enskilda aspar kan skilja sig ganska mycket från varandra, vissa är tidiga och andra sena, men för varje asp sker detta med en fantastisk regelbundenhet på nästan samma datum år efter år.

Gödslade aspar är gröna längre
Detta fenomen utnyttjas av forskare för att ta reda på vilka faktorer och gener som styr processen men Erik Edlund visar i sin avhandling att man kan få aspen att bli ”dagavill” på olika sätt.

Genom att ringbarka, gödsla och mäta hormoner i aspar under hösten har bioteknolog Erik Edlund tagit fram nya data som ger en bättre förståelse för hur träd håller reda på kalendern på hösten och fäller sina blad. Foto: Privat
Genom att ringbarka, gödsla och mäta hormoner i aspar under hösten har bioteknolog Erik Edlund tagit fram nya data som ger en bättre förståelse för hur träd håller reda på kalendern på hösten och fäller sina blad. Foto: Privat

– Om man till exempel ringbarkar en asp i ett bestånd kan den överleva flera år, fast den får sina höstfärger tidigare och starkare. Likaså kan gödsling, i alla fall om det görs med nitrathaltiga gödselmedel, påverka processen fast åt andra hållet. Välgödslade aspar håller sig gröna längre på hösten, säger Erik Edlund.

Han har även studerat en grupp växthormoner, cytokinin, som brukar antas påverka processen när blad gulnar, för att försöka utröna hur och om de är inblandade, men han har inte hittat några tydliga tecken på att så är fallet.

– Mina studier visar att många olika faktorer kan påverka aspens höstfärger, och att man måste hålla reda på dessa när man ska studera aspars höstkalender, säger Erik Edlund.

Kontakt: Erik Edlund, Institutionen för fysiologisk botanik, Telefon: 070-396 23 89
E-post: erik.edlund@umu.se

Tisdagen den 11 oktober försvarar Erik Edlund, Institutionen för fysiologisk botanik, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Regulatory Control of Autumn Senescence in Populus tremula. Svensk titel: Regulatorisk kontroll utav höst-senescence i asp.
Disputationen äger rum kl 10:00 i KBC huset i sal KB3B1, Umeå universitet
Fakultetsopponent är Paul Dijkwel, Institute of Fundamental Sciences, Massey University, New Zeeland.

Erik Edlund kommer ursprungligen från Östersund. Han är civilingenjör i bioteknologi vid Umeå universitet och har utfört sina doktorandstudier vid Umeå Plant Science Centre, Institutionen för fysiologisk botanik, Umeå universitet.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera