Tema

Så hämmar proteinet TBE-virus

Proteinet viperin, som finns i kroppen, kan hindra TBE-virus från att föröka sig i cellerna och begränsa spridningen av funktionella virus till omgivande celler. Upptäckten, som gjorts vid Umeå universitet, kan leda till bättre bekämpning av fästingöverförd hjärninflammation.

– Genom att förstå hur det antivirala proteinet viperin motverkar TBE-virus kunde vi identifiera två nya svagheter hos viruset som förhoppningsvis kan utnyttjas i framtiden för att utveckla ett effektivt sätt att bromsa TBE-infektion, säger Kirstin Vonderstein, som är doktorand vid Institutionen för klinisk mikrobiologi och författare av avhandlingen.

Eftersom virus använder cellens byggstenar för att föröka och sprida sig till andra celler har våra celler utvecklat mekanismer för att känna igen och försvara sig mot virus. En central komponent i cellens tidiga försvar mot virusinfektioner är signalproteinet interferon, som skickas ut som en varningssignal till närliggande celler. Dessa celler kan då producera andra proteiner som skyddar dem mot virusangrepp. Ett av proteinerna som skyddar cellerna är viperin.

Viperin verkar tillsammans med andra proteiner
Kirstin Vonderstein har, tillsammans med forskarkollegor på Enheten för virologi vid Umeå universitet, studerat hur viperin är aktivt i försvaret mot TBE-virus. Forskningen visar att viperin förhindrar virusökning inne i cellerna samt begränsar mängden funktionella virus som kan lämna cellerna. Dessutom upptäckte forskarna att viperin inte arbetar ensamt utan behöver andra proteiner från cellen för att vara aktivt.

– Upptäckten ger oss en djupare förståelse för hur detta antivirala protein hämmar TBE-viruset och vad som sker i cellerna när viruset bekämpas. Det behövs mer forskning för att i detalj klargöra den antivirala mekanismen hos viperin, men förhoppningen är att denna upptäckt på sikt kan leda till att vi har ett effektivt läkemedel mot TBE, säger Kirstin Vonderstein.

Fakta om TBE
Fästingburen encefalit (TBE) är en sjukdom som orsakas av TBE-virus och överförs genom fästingbett till människor. TBE kan leda till allvarliga hjärnskador med kvarstående symptom.

De första tecknen är vaga och allmänna besvär som huvudvärk, muskelvärk, trötthet och feber. Dessa symtom varar bara i ett par dagar till en vecka. Hos ungefär 20-30 procent, sprids viruset vidare till hjärnan. Nya symtom brukar då komma ungefär en vecka efter att de första symtomen har försvunnit. Dessa symtom är:

  • hög feber
  • svår huvudvärk
  • kräkningar
  • ljuskänslighet
  • yrsel.

Varje år uppsöker ungefär 200 personer i Sverige sjukvård för TBE. Idag finns ingen behandling för sjukdomen, bara lindring av symptomen kan erbjudas.

Fotnot: Kirstin Vonderstein är uppvuxen i Eschweiler, Tyskland. Hon studerade biologi vid RWTH Aachen i Tyskland och vid Lund Universitet i Sverige.

Avhandlingen: Viperin vs Tick-borne Enecephalitis Virus: Mechanism of a potent antiviral protein. (Svensk titel: Viperin vs fästingburen encefalitvirus: mekanismer hos ett potent antiviralt protein.)

För mer information:
Kirstin Vonderstein,Institutionen för klinisk mikrobiologi, Enheten för virologi, Umeå universitet, 070-302 4613; kirstin.vonderstein@umu.se

Så hämmar proteinet TBE-virus

 lästid ~ 2 min