Tema

Myggburet Rift Valley virus orsakar missfall

Det myggburna Rift Valley feberviruset orsakar spontan abort eller missfall hos människor, visar en studie med febersjuka gravida kvinnor i Sudan. Risken att få missfall är  mer än sju gånger högre om den gravida kvinnan var infekterad av Rift Valley feber virus. 

– I de delar av Afrika där Rift Valley feberutbrott sker har missfall inte tidigare kopplats samman med infektion av Rift Valley febervirus, men nu kan alltså missfall läggas till de kända komplikationerna, säger Magnus Evander, som är professor i virologi vid Umeå universitet och en av forskarna bakom studien.
– Denna upptäckt är viktig för mödrahälsan och för att vi ska kunna ta fram förebyggande åtgärder för att minska antalet missfall, vilket är ett stort hälsoproblem för kvinnor i Afrika.

Hundratusentals smittas varje år
Rift Valley feber orsakas av Rift Valley febervirus, som sprids via myggor till många olika djurarter inklusive människor. Viruset förekommer i Afrika och på den Arabiska halvön och orsakar ofta en dödlig infektion i kor, får och getter, och där gravida djur ofta får missfall. Rift Valley feber virus orsakar regelbundet stora utbrott med hundratusentals sjuka djur och människor. Just nu pågår ett utbrott i Niger, och nyligen upptäcktes också ett fall av Rift Valley feber i Kina, där en man som varit i Afrika insjuknade vid hemkomst till Kina.

Människor som lever nära sina boskapsdjur kan lätt bli smittade av Rift Valley feber virus, som sprids både genom myggor och när man tar hand om sjuka djur. Foto: Osama Ahmed Hassan Ahmed/Umeå universitet

Människor som lever nära sina boskapsdjur kan lätt bli smittade av Rift Valley feber virus, som sprids både genom myggor och när man tar hand om sjuka djur. Foto: Osama Ahmed Hassan Ahmed/Umeå universitet

Spridning av viruset är oroande
Människor med Rift Valley feber får oftast en lindrig, influensalik infektion, men i 8 procent av fallen utvecklas allvarligare symptom som till exempel leverskador, allvarliga ögoninfektioner, inre och yttre blödningar, hjärnhinneinflammation och död.

Studien, som nyligen publicerats i Lancet Global Health, är ett samarbete mellan forskare vid Umeå universitet, Totalförsvarets forskningsinstitut och läkare i Sudan. Artikeln som publicerats i Lancet Global Health baseras på en studie med 130 febersjuka gravida kvinnor i Sudan, där Rift Valley feber är ett stort och återkommande hälsoproblem. Av patienterna fick 27 stycken missfall och fyra födde för tidigt. De gravida kvinnor i studien som var infekterade av Rift Valley feber virus hade mer än sju gånger högre risk att få missfall.

– Eftersom Rift Valley feber orsakas av ett myggburet virus finns en potential till global spridning, som skett med till exempel zikavirus. Att dessa virusinfektioner leder till missfall är mycket oroande eftersom Rift Valley febervirus skulle kunna spridas till nya kontinenter med allvarliga konsekvenser som följd, säger Magnus Evander.

Om studien:
”Lancet Global Health, artikel: Association of Rift Valley fever virus infection with miscarriage in Sudanese women: a cross-sectional study.” Författare: Maria Baudin, Ammar M Jumaa, Huda J E Jomma, Mubarak S Karsany, Göran Bucht, Jonas Näslund, Clas Ahlm, Magnus Evander, and Nahla Mohamed.

Läs om studien i Lancet Global Health

Läs en kommentar till studien i Lancet Global Health

Kontakt:
Magnus Evander
Institutionen för klinisk mikrobiologi, Umeå universitet
magnus.evander@umu.se; 090-785 1790

Myggburet Rift Valley virus orsakar missfall

 lästid ~ 2 min