Artikel från Södertörns högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Skolinspektionens tillsyn kan styra skolor i fel riktning – mot läroplanen, enligt en ny rapport från Södertörns högskola. Där konstateras att inspektionen vilar på en vetenskaplig grund som består av motstridiga forskningsresultat samtidigt som den tar mycket tid och kraft från verksamheten i skolan utan att förbättra den.

Sedan 2015 driver Anders Ivarsson Westerberg och Jenny Svensson vid Förvaltningsakademin på Södertörns högskola forskningsprojekt om granskning av skolor. I en delstudie studeras Skolinspektion, dess förutsättningar, utförande och resultat. De slutsatser som nu presenteras är dyster läsning.

– I studien kan vi se att Skolinspektionen reducerar en komplex skolpraktik till mer eller mindre mätbara indikatorer för att göra den möjlig att granska. Detta kan till och med gå emot vad läroplanen faktiskt säger, menar Anders Ivarsson Westerberg, docent i företagsekonomi och lektor vid Förvaltningsakademin vid Södertörns högskola.

Motstridiga forskningsresultat
– Dessutom kan vi se att den vetenskapliga grund skolinspektion vilar på, i flera led är tolkningar och sammanfattningar av delvis helt motstridiga forskningsresultat.

Förvaltningsakademin har studerat Solinspektionens regelbundna tillsyn i en kommun och följt några skolor som fått besök av Skolinspektionen, genom intervjuer med rektorer, kommunföreträdare och skolinspektörer. Rapporten framhåller även att skolinspektionerna tar mycket tid och kraft från verksamheten.

– I den form som skolinspektioner görs idag är det svårt att se att de utvecklar skolorna, menar Anders Ivarsson Westerberg. Istället borde skolinspektionerna vridas mer mot skolutveckling och främjande granskning.

Rapporten: På vetenskaplig grund. Program och teknologi inom skolinspektion

Förvaltningsakademin är en mångvetenskaplig centrumbildning vid Södertörns högskola som bedriver uppdragsutbildning och forskar om statsförvaltning samt verkar för kvalificerade möten mellan forskning och praktik.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera