Fallolyckor kostar samhället cirka 25 miljarder per år.
– Genom att monitorera fallrisk över tid och upptäcka när en äldres risk att falla ökar kan man ge denne individanpassat stöd för att leva ett aktivt liv med minskad fallrisk, säger Monika Lydin, SP, som är övergripande projektledare.

Fallolyckor kostar samhället cirka 25 miljarder per år, vilket är mer än kostnaden för trafikolyckor (MSB, 2014). Trots detta lägger samhället över tio gånger mer på att förebygga trafikolyckor.

Under två års tid ska ett konsortium, lett av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP), utveckla lösningar med målsättningen att minska antalet fallolyckor. Konsortiet har beviljats stöd om totalt 8,8 Mkr från innovationsmyndigheten Vinnova

Lösningarna ingår i ett system som gör det möjligt att identifiera individer med förhöjd fallrisk. Detta för att i tid kunna erbjuda dessa individer stöd som minskar risken för framtida fallolyckor genom till exempel anpassad fysisk träning, utbildning och anpassning av miljön.

Det nu beviljade stödet utgör fas 2 av innovationsprojektet ”MoTFall (Modern Teknik Mot Fallolyckor)” som initierades av samma konsortium 2014. I konsortiet ingår offentliga aktörer, universitet och världsledande företag vilket ger projektet förutsättningar att ta fram och införa konkurrenskraftiga lösningar som stärker Sveriges position i området.

Fallförebyggande åtgärder
– Forskning har visat att fallförebyggande åtgärder kan leda till en minskning av fall och fallskador med 30-60 procent. I projektet MoTFall kommer vi att samla och bygga kunskap kring fallprevention och utveckla olika typer av lösningar som tillsammans ger en fallförebyggande effekt. Genom att monitorera fallrisk över tid och upptäcka när en äldres risk att falla ökar kan man ge denne individanpassat stöd för att leva ett aktivt liv med minskad fallrisk, säger Monika Lydin, SP, som är övergripande projektledare.

– För oss är detta en viktig milstolpe i arbetet mot fallolyckor och ett erkännande av det arbete vi under många år lagt ned på att utveckla algoritmer och tekniska system som kan göra skillnad i människors vardag. Projektet kommer förhoppningsvis ge oss nya kontaktytor och ett breddat samarbete med befintliga partners, säger Jonas Källmén, en av grundarna till Infonomy som står för utveckling av algoritmer och sensorsystem i projektet.

– För vår del är det självklart att delta aktivt i detta innovationsprojekt som kan bidra till att minska lidandet och höja livskvalitén för många äldre personer. Humana ingår tillsammans med Malmö stad och Skurups kommun i konsortiet som utförare av äldreomsorg. Av både mänskliga och samhällsekonomiska skäl är det mycket angeläget att förebygga fall och fallolyckor för äldre personer, säger Eva Nilsson Bågenholm, kvalitetsdirektör på omsorgsföretaget Humana.

Kontakt:
Monika Lydin, SP
Tel: +46 70517 31 92
Mail: monika.lydin@sp.se

De deltar i projektet

SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut), Infonomy AB, Humana Group AB, Lunds Universitet, Bonnier Academy, Neat Electronics AB, Telia AB, Handelshögskolan i Jönköping, MSD, Innovation Skåne AB, Region Skåne, Malmö Stad, Securitas AB, Kommunförbundet Skåne, Skurups kommun samt ExorLive A/S.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera