Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

I Sverige drabbas årligen 2000 personer av ändtarmscancer. I samband med operation läggs ofta en avlastande stomi, en påse på magen. Den minskar risken för att patienten drabbas av en allvarlig komplikation efter operationen med läckage i tarmskarven (tarmen).

Forskare Hannah Floodeen vid Region Örebro län och Örebro universitet har i sin avhandling studerat vilken betydelse en stomi har i samband med operation.

– I min forskning har jag tittat på när en sådan tillfällig stomi läggs ner vid operation, vad dess roll är i att förebygga ett läckage i tarmskarven, vilket är en mycket allvarlig komplikation till operationen. Jag studerade också hur den kan påverka tarmfunktionen på sikt och vad det kostar att ha en sådan stomi, säger Hannah Floodeen doktorand vid institutionen för medicinska vetenskaper på Örebro universitet och specialistläkare på Kirurgiska kliniken vid Universitetssjukhuset Örebro.

Hannah Floodeens forskning visar att man behöver se över riskfaktorerna för att drabbas av en allvarlig operationskomplikation. Ett nästa steg är att värdera vilka patienter som är i mest behov av en tillfällig stomi. I studien ingick 234 patienter på sjukhus över hela landet. Det har visat sig att många har kvar stomipåsen under lång tid och en patient av fem behåller den resten av livet. I Sverige får mer än 90 procent stomi vid operation av ändtarmscancer.

– Min forskning visar att riskerna för komplikationer måste värderas ifall en patient ska få stomi eller inte. Det går inte att ge stomi till alla. Det är en diskussion läkaren får ha med sin patient. En frisk yngre kvinna som inte röker, cancern har upptäckts tidigt och hon inte har fått strålbehandling räknas det som en låg riskgrupp.

Tiden är viktig då patienten får stomipåse

Avhandlingen visar att många stomier läggs ner för sent. Det beror delvis på att det är en lågt prioriterad operation inom hälsosjukvården idag. En stomi förebygger läckage i tarmskarven och man har sett att denna komplikation kan uppstå sent i förloppet. Det kan uppstå komplikationer efter utskrivningen från sjukhuset.

– En påse på magen verkar inte påverka tarmfunktionen på sikt, trots att många patienter upplever besvär med funktionen efter genomgången operation. Resultaten i min studie visar att det kostar mer, fördelat över hela gruppen, att lägga upp en påse på magen än inte. Därför behöver man värdera noggrant vem som är i behov av en tillfällig stomi och vem som kanske kan vara utan.

Operation borde prioriteras högre

– Det var oväntat att många patienter väntar så länge på nedläggningen av stomin. Denna operation borde prioriteras högre. Det var överraskande att det blev dyrare med en tillfällig stomi än ingen stomi, sett på hela gruppen som deltog i studien. Dessa forskningsresultat har inte varit kända sedan tidigare. Det händer mycket inom forskningen och sett över tid så har det visat sig att stomipåse inte passar alla patienter. Det gäller att vara beredd att ompröva tidigare rutiner.

Avhandlingens titel: ”Defunctioning stoma in low anterior resection of the rectum for cancer.”

Kontakt:
Hannah Floodeen
Specialistläkare på Kirurgiska kliniken vid Universitetssjukhuset Örebro
Tel: 073 – 87 88 639
Mail: hannah.floodeen@regionorebrolan.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera