närbild på ambulanssiren
Artikel från Högskolan i Borås

Ambulanspersonal måste vara beredda på att det värsta kan hända. Hur hanterar ambulanspersonal till exempel kontakten med anhöriga när en patient drabbas av plötsligt hjärtstillestånd och avlider utanför sjukhusporten. Anders Bremer, lektor i vårdvetenskap forskar om etiska frågeställningar som ambulansvården ställs inför.

Vi hör också Camilla Palmén, ambulanssjuksköterska inom ambulanssjukvården i Södra Älvsborg, som berättar om sina erfarenheter. Samtalet handlar bland annat om hur ambulanspersonal hanterar närstående till en avliden patient och vilka etiska problem det för med sig. Forskning pekar på att man ska låta närstående vara med, eller åtminstone finnas i närheten av, en patient som behöver akut vård med hämtning av ambulans.

Avsnittet är cirka 20 minuter långt. Sändes ursprungligen 12 april 2016.

Högskolan i Borås har under våren 2016 lagt ut sammanlagt fem stycken podavsnitt, där forskare inom olika områden pratar om sin forskning och de utmaningar de möter. Programledare för Forskningspodden är Filip Asphäll, mediaproducent på Högskolan i Borås.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera