Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Inom akutsjukvård är det viktigt att kunna bedöma patienters medvetandegrad. Vårdpersonalen måste ha verktyg som är lätta att förstå, tydliga och som ger samma resultat oavsett vem som gör bedömningen, säger Annika Hickisch, forskare vid Örebro universitet. Med hjälp av en patientsimulator har hon översatt och prövat tillförlitligheten hos ett amerikanskt bedömningsinstrument, Four Score.

Under en masterutbildning i omvårdnadsvetenskap vid Örebro universitet, har Annika Hickisch översatt och prövat tillförlitligheten för det hos ett amerikanskt bedömningsinstrument, Four Score.

– Vårdpersonalen måste ha verktyg som är lätta att förstå, tydliga och som ger samma resultat oavsett vem som gör bedömningen, säger Annika Hickisch som har lång erfarenhet av arbete som intensivvårdssjuksköterska och nu är adjunkt på Institutionen för hälsovetenskap och medicin.

Poängsätter patienternas vakenhet
– Vården måste kunna motverka risker och komplikationer som till exempel liggsår, lunginflammationer och ögonskador. Då är det viktigt att kunna bedöma hur djup medvetslösheten är. Det gör man genom att poängsätta hur vakna patienterna är, hur de andas, se på deras ögonrörelser och hur de rör sig vid stimulering.

I Sverige används en skala som kallas RLS85. Förkortningen står för Reaction Level Scale och den skapades av två läkare 1985. Den är begränsad i användning till Sverige medan en vanligare, internationell skala är Glasgow Coma Scale, GCS.

I masterprogrammet i förbättringsarbete inom omvårdnad ingår en kurs i att utvärdera instrument. En uppgift är att undersöka validitet (giltighet) och reliabilitet (tillförlitlighet) för ett bedömningsinstrument inom vården. Annika valde ursprungligen att undersöka hur GCS-skalan fungerar vid svenska förhållanden.

Mer omfattande bedömning
– I samband med det arbetet kom jag i kontakt med Four Score, som skapades vid Mayo-kliniken i USA 2005 och som översatts och utvärderats i flera länder runt om i världen. Four Score står för TheFullOutline ofUnResponsiveness-Score och den har fördelar jämfört med de andra skalorna eftersom den gör en mer omfattande bedömning av hur medvetna patienterna är. Four ger också en säkrare bedömning av patienter som ligger i respirator och inte kan tala.

Annika såg behovet av ett instrument som mäter medvetandegraden mer heltäckande och dessutom ger internationellt jämförbara resultat och bestämde sig för att göra en översättning av Four. I det arbetet har olika yrkesgrupper inom vården med goda engelskakunskaper varit inblandade. Översättningen gjordes i fyra olika versioner innan den översattes tillbaka till engelska, som då också kunde godkännas av originalets författare, professor Wijdicks.

Undersökte tillförlitligheten
Men arbetet har inte enbart handlat om översättning, man har också undersökt tillförlitlighet (reliabilitet) hos skalan i jämförelse med GCS-skalan. Två rutinerade akutsjuksköterskor fick bedöma 30 fiktiva patientfall i olika stadier av medvetslöshet.

– Vi har använt fiktiva patienter och en avancerad patientsimulator och det är sannolikt första gången det skett vid utvärderingen av ett bedömningsinstrument. Det kan bli vanligare att använda simulatorer, särskilt vid sådan här forskning där det finns svårigheter med etiska tillstånd då patienterna kan vara oförmögna att lämna informerat samtycke.

Resultatet visar att den svenska versionen av Four är likvärdig med den engelska och att den är tillförlitlig när olika personer bedömer samma patient, resultaten blir likvärdiga. Den är också likvärdig med en svensk version av GCS men ger alltså en mer innehållsrik bedömning.

– Nu behövs det ytterligare utvärdering på verkliga patienter med den här svenska versionen av Four, säger Annika Hickisch, som tillsammans med handledaren Marie Holmefur bearbetat studien till den artikel som nu publicerats i Journal of Neuroscience Nursing.

Artikel (abstract): Swedish Translation and Reliability of the Full Outline of Unresponsiveness Score

Kontakt: Annika Hickisch Mobil: 070-722 29 41 E-post: annika.hickisch@oru.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera