Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Barn som tidigt blir stimulerade att lära sig nya saker blir också mer intresserade av att utforska och lära nytt som vuxna. Personligheten kan påverkas av tidigt lärande, tror forskare vid Linköpings universitet.

Det finns en koppling mellan vuxna individers beteenden, deras personlighetsdrag och stimulans till lärande tidigt under uppväxten. Det visar forskning från Linköpings universitet där djungelhöns fick genomföra en serie inlärningstester som små kycklingar.

– Vi tror att möjligheterna för individer att få lära sig nya saker redan som små, påverkar hur de som vuxna kommer att bearbeta ny information, säger Josefina Zidar, doktorand vid Linköpings universitet.

Forskarna lät en grupp djungelhönskycklingar (de vilda höns som alla hönsraser härstammar från) göra en serie med inlärningstester under deras första fem levnadsveckor. I ett test fick de lära sig att skilja mellan färger för att få belöning, så kallad associativ inlärning. I ett annat test stimulerades den rumsliga, spatiala, inlärningen då kycklingarna lärde sig räkna ut att belöningar finns gömda bakom ett hörn.

Kycklingar med “lärvana” tyckte testerna var roligare
Kycklingarna fick lära sig en mängd olika saker under veckorna av tester. När de blivit vuxna (vid cirka fem månaders ålder) jämförde forskarna i en rad personlighetstest deras beteende med en grupp fåglar helt utan liknande erfarenheter av inlärning.

– De fåglar som stimulerats till inlärning redan tidigt under uppväxten var mer uppmärksamma på omgivningen när de sattes i en ny miljö. De var också mindre benägna att försöka rymma från testarenan under personlighetstesterna, säger Josefina Zidar.

– Vi tolkar deras beteende som att den tidiga inlärningen ökat fåglarnas intresse för att utforska och undersöka nya situationer som vuxna, säger Hanne Løvlie, forskningsledare bakom studien.

Tidig stimulering påverkar personligheten
Tidigare har forskarna vid Linköpings universitet visat att vaksamhet i nya miljöer beskriver en aspekt av hönsens personlighet.

– Med den här studien ville vi gå vidare och undersöka vad som påverkar den personlighet fåglarna har. Här ser vi att den tidiga stimuleringen påverkade fåglarnas personlighet som vuxna och att det finns ett kausalt samband mellan utvecklingen av den individuella personligheten och en tidig kognitiv stimulans, säger Josefina Zidar.

Studien publiceras i den internationella tidskriften Behavioural Processes, i ett specialnummer med focus på just individuell variation I personlighet och kognition.

Kontakt:  Josefina Zidar, doktorand, josefina.zidar@liu.se, 0702419572, eller Hanne Løvlie, universitetslektor, hanne.lovlie@liu.se, 073639447.

Zidar J, Sorato E, Malmqvist A-M, Jansson E, Rosher C, Jensen P, Favati A, Løvlie H. Early experience affect adult personality in the red junglefowl: a role for cognitive stimulation? Accepted in Behavioural Processes, Special Issue.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera