interiör från reningsverk med synliga rör
Artikel från Högskolan i Borås

Det går att designa en ren aska av bränt avfall med rätt balans av ämnen, så att den kan användas direkt på åkermark som gödning. I detta avsnitt av Forskningspodden från Högskolan i Borås möter vi Anita Pettersson, univeritetslektor i resursåtervinning.

Hon forskar bland annat om materialåtervinning och den aska som kommer från avfallsförbränning. Vi får också träffa Pär Carlsson, som arbetar med strategisk utveckling på Borås Energi och Miljö.

Bränt slam blir ren gödning
Från gruvbrytning och industrier kommer ofta ett energikrävande och osynligt avfall (som  innehåller radioaktivitet, tungmetaller eller dioxiner) vilket kan hota att läcka ut i våra grundvatten. Fosfor är ett exempel på ett ämne som orsakar stora problem där den bryts och orsakar övergödning av våra hav. Det är bråttom av förändra reningsanläggningar så att fosfor kan tas tillvara och återanvändas.

 

Avsnittet är cirka 20 minuter långt. Sändes ursprungligen 26 april 2016

Högskolan i Borås har under våren 2016 lagt ut sammanlagt fem stycken avsnitt av Forskarpodden, där forskare inom olika områden pratar om sin forskning och de utmaningar de möter. Programledare för Forskningspodden är Filip Asphäll, mediaproducent på Högskolan i Borås.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera